Tarptautinės korupcijos prevencijos dienos paminėjimas Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre

  • Titulinis
  • NAUJIENOS
  • Tarptautinės korupcijos prevencijos dienos paminėjimas Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre

2020 m. gruodžio 3 d.,  siekiant paminėti tarptautinę antikorupcijos dieną,  Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre ( toliau – Centras) organizuotas  virtualus pasitarimas  per ZOOM programėlę Centro darbuotojams.

Pasitarimo metu pristatytos šiais metais įstaigos direktoriaus įsakymais patvirtintos naujos tvarkos,  bei kiti teisės aktai, susiję su korupcijos prevencijos įstaigoje užtikrinimu, tai yra:
1.Korupcijos prevencijos programa ir programos priemonių įgyvendinimo
planas 2021-2022 m.
https://www.druskininkuspc.lt/wp-content/uploads/2017/10/Korupcijos-prevencijos-programa-2021-2022-m.-GALUTINIS-VARIANTAS.pdf
2. Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas
https://www.druskininkuspc.lt/wp-content/uploads/2017/10/korupcijos-prevencijos-tvarkos-apra%C5%A1as-2020-10-29.pdf
3. Dėl veiksmų Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre gavus
neteisėtą atlygį tvarkos aprašas
https://www.druskininkuspc.lt/wp-content/uploads/2017/10/Neteiseto-atlygio-registro-apra%C5%A1as-2020-10-07.pdf
4. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro dovanų, gautų
pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai
skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir
eksponavimo tvarkos aprašas
https://www.druskininkuspc.lt/wp-content/uploads/2017/10/Dovan%C5%B3-registro-apra%C5%A1as-2020-10-17-1.pdf

Pasitarime dalyvavę darbuotojai  aptarė priimtus teisės aktus, diskutavo korupcijos prevencijos klausimais. Dalyvavo  14 Centro darbuotojų.

Atgal
Pirmyn
Pakeisti teksto dydį