Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152160651

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro nuostatai

Socialinių paslaugų gavėjai turi teisę:

 • gauti teisingą, išsamią ir tikslią informaciją apie socialines paslaugas;
 • gauti socialines paslaugas, kai būtina valstybės parama;
 • naudotis reikalingomis socialinėmis paslaugomis;
 • gauti tinkamos kokybės socialines paslaugas;
 • laisvai rinktis, priimti siūlomas paslaugas ar jų atsisakyti;
 • į informacijos, dokumentų ir apie jį ir jo šeimą konfidencialumą;
 • asmens duomenų apsaugą;
 • nepatirti diskriminacijos dėl asmens lyties, rasės, odos spalvos, tautinės ar socialinės kilmės, genetinių bruožų, kalbos, religijos, tikėjimo, politinių ar kitokių pažiūrų, priklausymo tautinei mažumai, turtinės padėties, , gimimo, negalios amžiaus, seksualinės orientacijos;
 • į fizinę, psichinę ir finansinę neliečiamybę;
 • reikšti savo nuomonę ir būti išklausytais;
 • dalyvauti socialinių paslaugų planavime ir įgyvendinime.
Skip to content