MŪSŲ TIKSLAS

MŪSŲ TIKSLAS

Teikti socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime Plačiau »

MŪSŲ UŽDAVINIAI

MŪSŲ UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti Plačiau »

MES SIEKIAME

MES SIEKIAME

Organizuoti ir teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti ar atgauti fizines funkcijas. Plačiau »

 

Ieškome naujo komandos nario

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras siūlo darbą lankomosios priežiūros darbuotojui/ai (socialinio darbuotojo padėjėjui/ai), išklausiusiam/ai 40  valandų įžanginių mokymų. Darbas 1 etatu , neterminuota darbo sutartis su 3 mėnesių išbandymo laikotarpiu. Darbo užmokestis 900 eurų neatskaičius mokesčių.  Telefonas pasiteiravimui (8 313) 58 072.

Kviečiame dalyvauti apklausoje

„Kurk Lietuvai“ įgyvendina projektą, kuriuo siekiama paskatinti asmenų su negalia užimtumą Lietuvos darbo rinkoje, didinat valstybės numatytų priemonių ir paslaugų prieinamumą.

Siekiant išsiaiškinti asmenų su negalia ir jų šeimų poreikius jiems numatytų paslaugų ir priemonių atžvilgiu bei informacijos apie galimą gauti pagalbą prieinamumą, visi suinteresuoti asmenys yra kviečiami pildyti anoniminę apklausą ir tokiu būdu dalyvauti viešojoje konsultacijoje bei prisidėti prie asmenų su negalia, jų šeimų ir visos visuomenės bendros gerovės didinimo.

Nuoroda į apklausą rasite čia: https://epilietis.lrv.lt/lt/konsultacijos/viesoji-konsultacija-del-asmenu-su-negalia-paslaugu-ir-priemoniu-poreikio-bei-informacijos-apie-galima-gauti-pagalba-prieinamumo

 

*Apklausos formatui neatitikus Jūsų poreikių, kilus iššūkiams ir (ar) nesant galimybės užpildyti šią apklausą, prašome susisiekti su projekto vadovėmis (Lauryna Filatovaite lauryna.filatovaite@kurklt.ltmob. +37062433592 arba Gabriele Taminskaite gabriele.taminskaite@kurklt.lt, +37060034296). Esant šiai situacijai, bus pasirūpinta, jog visi suinteresuoti asmenys turėtų galimybę sudalyvauti šioje viešojoje konsultacijoje konkrečiam asmeniui tinkamu būdu.

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro klientų dėmesiui

Informuojame:

  1. Siekiant užtikrinti atitinkamus saugumo reikalavimus Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre (toliau – Centras), nuo spalio 30 d. pastatas rakinamas.
  2. Įsigalioja nauji reikalavimai į Centrą atvykstantiems gyventojams:
  • Visiems lankytojams matuojama kūno temperatūra;
  • Visi lankytojai registruojami.

Jei asmens temperatūra 37,3 C ir daugiau, jie neaptarnaujami Centre, gyventojui nurodama vykti namo, kreiptis į savo šeimos gydytoją ar į karštąją liniją tel. Nr.1808.

Informuojame, kad besikreipiantys gyventojai priimami specialiai tam skirtose klientų aptarnavimo vietose tik užsiregistravus iš anksto. Informacija gyventojams teikiama ir registruojami konsultacijai telefonu:  8 (3 13) 58 072., el. paštu druskininkuspc@gmail.com

  1. Dėl techninės pagalbos priemonių išdavimo ir pagalbos į namus paslaugų teikimo teirautis telefonu 8 (3 13) 41 443
  2. Stabdoma veikla Centro salėse.
  3. Neteikiama drabužių, avalynės išdavimo paslauga.

 

Tarpinstitucinis susitikimas

2020 m. spalio 16 d. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre (toliau – Centras) įvyko tarpinstitucinis susitikimas su Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Druskininkų mieste specialistais ir Druskininkų šeimos paramos centro projekto “Kompleksinės paslaugos Druskininkų savivaldybės šeimoms” atstove. 

Informacija klientams apie neįgalumo nustatymo žingsnius

Atsižvelgiant į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymą, dalinamės jų parengtais infografikais apie negalios nustatymo žingsnius.

Judumo savaitė Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre

Europos judumo savaitė yra didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai kasmet vyksta rugsėjo 16–22 dienomis.

Gyvenimas savarankiško gyvenimo namuose

2020-09-15 Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Leipalingio savarankiško gyvenimo namų socialinė darbuotoja Marija Jurevičienė ir socialinė, darbuotoja, darbui su šeimomis, Saulė Rutkauskienė kartu su savarankiško gyvenimo namų gyventojais,  siekiant ugdyti jų įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, kepė obuolių pyragus. Savarankiško gyvenimo namų gyventojai iškepę pyragus , jais vaišinosi, aptarė esamas problemas, kartu jas sprendė. Renginyje dalyvavę asmenys sutarė ir ateityje kartoti panašius renginius. 

Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras nuo 2017 m. vasario 20 dienos vykdo projektą „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“. Projekto tikslas – suteikti socialinę globą ir slaugą namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Dėl GIMK mokymų organizavimo

Informuojame, kad Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro globos centre rugsėjo 23 d. 17.30 val. prasideda GIMK mokymai pagal Specializuotą  programą.

Mokymų dalyviai įgys teisę teikti socialinės priežiūros paslaugas.

Daugiau informacijos tel. 8 655 15504

SOCIALINIS DARBAS SU ŠEIMA

Kas yra atvejo vadyba?

Atvejis – kompleksinės pagalbos vaikui ir (arba) šeimai poreikio atsiradimas. Atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas ir teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus. Atvejo vadybos tikslas yra rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai ir vaikui tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai ir vaikui pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko saugumą, jo interesus, ir tik išnaudojus visas galimybes padėti šeimai ir vaikui, šiai pagalbai nepavykus kreiptis į teismą leidimo vaiką paimti iš šeimos ir jam nustatyti globą (rūpybą).

Pakeisti teksto dydį