Judumo savaitė Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre

Europos judumo savaitė yra didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje. Jos renginiai kasmet vyksta rugsėjo 16–22 dienomis.

Gyvenimas savarankiško gyvenimo namuose

2020-09-15 Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Leipalingio savarankiško gyvenimo namų socialinė darbuotoja Marija Jurevičienė ir socialinė, darbuotoja, darbui su šeimomis, Saulė Rutkauskienė kartu su savarankiško gyvenimo namų gyventojais,  siekiant ugdyti jų įgūdžius, skatinti bendruomeniškumą, kepė obuolių pyragus. Savarankiško gyvenimo namų gyventojai iškepę pyragus , jais vaišinosi, aptarė esamas problemas, kartu jas sprendė. Renginyje dalyvavę asmenys sutarė ir ateityje kartoti panašius renginius. 

Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras nuo 2017 m. vasario 20 dienos vykdo projektą „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“. Projekto tikslas – suteikti socialinę globą ir slaugą namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Dėl GIMK mokymų organizavimo

Informuojame, kad Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro globos centre rugsėjo 23 d. 17.30 val. prasideda GIMK mokymai pagal Specializuotą  programą.

Mokymų dalyviai įgys teisę teikti socialinės priežiūros paslaugas.

Daugiau informacijos tel. 8 655 15504

SOCIALINIS DARBAS SU ŠEIMA

Kas yra atvejo vadyba?

Atvejis – kompleksinės pagalbos vaikui ir (arba) šeimai poreikio atsiradimas. Atvejo vadyba – tai atvejo vadybininko koordinuojamos kompleksinės pagalbos vaikui ir jo atstovams pagal įstatymą organizavimas ir teikimas, siekiant jiems padėti įveikti iškilusius socialinius sunkumus, kurių sėkmingas sprendimas sudarytų prielaidas išvengti galimų vaiko teisių pažeidimų ir sudarytų sąlygas savarankiškai užtikrinti vaiko teises ir teisėtus interesus. Atvejo vadybos tikslas yra rasti geriausią problemos sprendimo būdą ir suteikti šeimai ir vaikui tokią pagalbą, kuri ne tik padėtų išspręsti vaiko ir šeimos problemas, bet ir sudarytų sąlygas šeimai ir vaikui pačiai siekti reikiamų pokyčių, užtikrinančių vaiko saugumą, jo interesus, ir tik išnaudojus visas galimybes padėti šeimai ir vaikui, šiai pagalbai nepavykus kreiptis į teismą leidimo vaiką paimti iš šeimos ir jam nustatyti globą (rūpybą).

Žmonių su negalia kūrybinių darbų paroda „Vasaros spalvos“

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro galerijoje Veisiejų g. 17. rugpjūčio 17 d. 15 val. atidaroma paroda „Vasaros spalvos“.  Atidarymą veda Jūratė Kazakevičiūtė. Dalyvauja LSKD „Guboja“ SPALVŲ ORKESTRAS (Vilnius).

Parodoje eksponuojami specialiosios kūrybos draugijos Alytaus „Guboja“ ir VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro ugdytinių kūrybiniai darbai. Vasaros laikas dovanoja daugybę įvairiausių spalvų. Ir suaugę, ir vaikai džiaugiasi vasaros dovanomis. Eksponuojami darbai ir atspindi džiaugsmą, gėrį, grožį, vidinius išgyvenimus.

Paroda veiks iki rugsėjo 28 d.

Guboja_paroda2020-08

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos apdovanojimas Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro socialinei darbuotojai darbui su šeimomis, teikiančiai socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir (ar) atkūrimo paslaugas, Daugilei Stankutei Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga skyrė apdovanojimą ,,Už reikšmingą indėlį Lietuvos žmonių sveikatai”.

Globos savaitės baigiamasis renginys

Liepos  3 dieną Druskininkų pramogų aikštėje vyko Globos centro baigiamasis renginys, skirtas globos savaitei. Kartu su mumis dalyvavo ir Druskininkų šeimos paramos centro kompleksinių paslaugų šeimai projekto vadovė Advė Marcinonė ir dailės mokytoja Aurelija Vilūnienė.

Druskininkų globos centro darbuotojų susitikimas su Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojais

Liepos  3 dieną vyko Druskininkų globos centro darbuotojų susitikimas su Druskininkų savivaldybės administracijos darbuotojais.

Globos savaitė Leipalingio miestelyje

Liepos 2 dieną bendravome su Leipalingio miestelio bendruomene.