GLOBOS CENTRAS

Globos centras  –  Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kuris veikia nuo 2018 m. liepos 1 d. Globos centre dirba socialinis darbuotojas, atliekantis globos koordinatorius funkcijas, du Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atestuoti socialiniai darbuotojai, psichologas.

Globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba – budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių atrankos, konsultavimo ir mokymo, tarpininkavimo paslaugos, psichosocialinė pagalba, psichoterapija, intensyvi pagalba, laikino atokvėpio paslaugos, budinčių globotojų, globėjų nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių vykdomos veiklos kokybės vertinimas, teisinė, sociokultūrinė ar kita pagalba.

 

 

GLOBOS CENTRO FUNKCIJOS

 

GLOBOS CENTRE VYKSTANTYS MOKYMAI

 

DRUSKININKŲ GLOBOS CENTRAS KVIEČIA Į RENGINIUS

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras nuo 2018 m. spalio 30 d. dalyvauja projekte:

cid:image001.png@01D4C9F8.5854C590Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001″

Projekto vykdymo trukmė – 36 mėnesiai.