GLOBOS CENTRAS

Globos centras  –  Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys, kuris veikia nuo 2018 m. liepos 1 d.

Globos centre dirba socialinis darbuotojas (globos koordinatorius), socialinis darbuotojas (atestuotas darbuotojas) ir psichologas. Taip pat yra du budintys globotojai.

Globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba – budinčių globotojų, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių, šeimynos dalyvių, įtėvių atrankos, konsultavimo ir mokymo, tarpininkavimo paslaugos, psichosocialinė pagalba, psichoterapija, intensyvi pagalba, laikino atokvėpio paslaugos, budinčių globotojų, globėjų nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių vykdomos veiklos kokybės vertinimas, teisinė, sociokultūrinė ar kita pagalba.

Globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Globos centras nuo 2018 m. spalio 30 d. dalyvauja projekte „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001. Projektas bus vykdomas 36 mėnesius.

Projekto vykdytojai ir partneriai:

 

Pakeisti teksto dydį