Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152160651

Globos centras – Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro skyrius Globos centras, kuris veikia nuo 2018 m. liepos 1 d.

Globos centre dirba du globos koordinatoriai, valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuotas asmuo ir psichologas. Globos centre yra 2 budintys globotojai, su kuriais sudaryta Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartys. Jie bet kuriuo paros metu gali priimti 5 be tėvų globos likusius vaikus nuo 0 – 17 metų.

Globos centro tikslas – užtikrinti, kad visiems tėvų globos netekusiems vaikams, įvaikintiems vaikams, globėjų (rūpintojų), globojamiems (rūpinamiems) vaikams, šeimynoje globojamiems (rūpinamiems) vaikams,  budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir kartu gyvenantiems jų šeimos nariams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje. 

Globos centro teikiama ir (ar) organizuojama pagalba – prižiūrimo, globojamo (rūpinamo), įvaikinto vaiko, budinčio globotojo, globėjo (rūpintojo), šeimynos dalyvių, įtėvių bei jų šeimos narių  konsultavimo ir mokymo, atrankos, tarpininkavimo paslaugos, psichosocialinė pagalba, psichoterapija, intensyvi pagalba, laikino atokvėpio paslaugos, budinčio globotojo vykdomos veiklos kokybės vertinimas, pasirengimo globoti vaikus vertinimas, taip pat ir pakartotinis, pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaiklų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą, patvirtintą VVTAIT 2018 m. birželio 1 d. direktoriaus įsakymu  Nr. BV-66, ”Dėl Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaiklų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos patvirtinimo” (toliau – GIMK programa), išvados teikimas, jos atnaujinimas, teisinė, sociokultūrinė ar kita prižiūrimam, globojamam (rūpinamam), įvaikintam vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviams, įtėviams bei jų šeimos nariams reikalinga pagalba.

Globos centras įgyvendina projektą „Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001. 

Projekto vykdytojai ir partneriai:

 

Skip to content