Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152160651

PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS

PREVENCINĖS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Prevencinių socialinių paslaugų tikslas – padėti asmeniui (šeimai) ir (ar) bendruomenei išvengti galimų socialinių problemų ir (ar) socialinės rizikos atsiradimo, sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) ugdyti ir (ar) stiprinti gebėjimus savarankiškai spręsti socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti didinti socialinę įtrauktį.

Centras teikia šias prevencines socialines paslaugas:

·         Potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos – asmenų, kurie patiria įvairių sunkumų, paieška, santykio užmezgimas, palaikymas ir (ar) jų įtraukimas į pagalbos procesą;

·         Šeimos konferencijos – šeimos ir vaiko (vaikų) įgalinimas ir taikinimas, ieškant šeimos ir vaiko paramos išteklių tarp išplėstinės šeimos ir (ar) kitų šeimai svarbių asmenų, siekiant įtraukti į sprendimo dėl situacijos vaiko šeimoje ir kitoje aplinkoje gerinimo priėmimą patį vaiką, jo šeimą ir išplėstinę šeimą;

·         Sociokultūrines paslaugas – laisvalaikio organizavimo paslaugos, teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų, didinti socialinę įtrauktį. Jas gaunantys asmenys (šeimos) gali bendrauti, dalyvauti grupiniuose užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla;

·         Informavimo – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai).

Skip to content