Savanorystė

Savanorystė Kalėdų įkarštyje

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras noriai priima savanorių pagalbą. 2017 m. Centre savanoriavo net penkiolika savanorių, kurie dirbo įvairius darbus: padėjo tvarkyti aplinką, labdaros kambarius, organizuoti vaikų užimtumą bei įvairius renginius ir šventes.  Savanoris  Zigmas Amrazaitis, dalyvaujantis projekte „Atrask save“, Centre darbavosi visą Kalėdų laikotarpį. Vaikinas ne tik padėjo išnešioti kalėdines dovanėles senoliams, kitiems paslaugas gaunantiems mūsų bendruomenės nariams, bet ir gilinosi į socialinio darbo specifiką, noriai padėdavo mūsų klientams ir lankomosios priežiūros darbuotojams. Juk ypač šventiniu laikotarpiu visiems norisi ir namus labiau pasipuošti, ir maisto įmantresnio pasiruošti, tad darbuotojai ne visada suspėja patenkinti tuokart padidėjusius žmonių poreikius. Taigi savanorių pagalba šventinėmis dienomis labai svarbi.

Dėkojame visiems buvusiems, esamiems ir būsimiems mūsų savanoriams. Laukiame Jūsų.