Globėjų savitarpio pagalbos grupės susitikimas

Globėjų savitarpio pagalbos grupės susitikimas

Sausio 23 d.  Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre susirinko globėjų (rūpintojų) savitarpio pagalbos grupė. Susirinkusieji dalinosi patirtimi, su atestuotais GIMK socialiniais darbuotojais aptarė globos procese iškylančius klausimus, dažniausiai iškylančius sunkumus.

Aktyviems profesiniame, šeimos, visuomeniniame gyvenime, besirūpinantiems savais ir globojamais vaikais žmonėms nuolat trūksta laiko, bet visi susirinkusieji vienbalsiai sutaria, jog tokie susibūrimai yra labai reikalingi.

Kitas globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savitarpio pagalbos grupės susitikimas vyks vasario 22 d.