Konferencija „Smurto ir prekybos žmonėmis reiškinys visuomenėje: genezė ir geroji praktika“

  • Titulinis
  • NAUJIENOS
  • Konferencija „Smurto ir prekybos žmonėmis reiškinys visuomenėje: genezė ir geroji praktika“

2021 m. spalio  14 d. Lazdijų bibliotekos salėje, Lazdijų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyrius, siekiantis paminėti kovos su prekybos žmonėmis dieną, organizavo tarpinstitucinę konferenciją „Smurto ir prekybos žmonėmis reiškinys visuomenėje: genezė ir geroji praktika“, kurioje dalyvavo ir Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas Aurimas Peleckas.

Sveikinimo žodžiais renginį pradėjo Lazdijų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Saulius Petrauskas ir savivaldybės Socialinės apsaugos ir sveikatos skyriaus vedėja Rima Šukienė.

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotojas Aurimas Peleckas pranešimu „Krizių intervencija ir pagalbos galimybės socialinio darbo praktikoje Druskininkų savivaldybėje dirbant su šeimomis“ pristatė Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro veiklą, teikiamas paslaugas, įstaigos turimus pagrindinius pagalbos įrankius, vykdant smurto  intervenciją ir pagalbos teikimą šeimoms. Pranešime ypatingą dėmesį skyrė intensyvios krizių įveikimo pagalbos,  atvejo vadybos taikymo ir projekto „Alkoholio vartojimo prevencija ir gydymo paslaugų prieinamumas“ vykdymo aktualijoms. Diskutavo apie elgesio korekcinių ir intervencinių programų poreikį ir naudingumą, vykdant krizių intervenciją.

Konferencijoje pranešimą „Lyčių asimetrijos ir traumos patirtis šeiminio smurto ir prekybos žmonėmis kontekste“ pristatė Vytauto Didžiojo universiteto lektorė Dr. Julija Eidukevičiūtė. „Vaiko teisių pažeidimų, smurto šeimoje bei pabėgelių situacijos apžvalga Lazdijų rajone“ pristatė Alytaus apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Lazdijų rajone patarėja Daiva Gorochovenskienė. Kėdainių rajono moterų krizių centro direktorė Rita Stankūnienė  pranešimu „NVO galimybės ir iššūkiai sprendžiant lyčių lygybės ir kovos su smurtu artimoje aplinkoje klausimus“ užbaigė konferenciją, skirtą smurto ir prekybos žmonėmis reiškinio aptarimui.

Atgal
Pirmyn
Pakeisti teksto dydį