Druskininkų savivaldybė viena iš geriausiai socialines paslaugas šeimoms teikianti savivaldybė Lietuvoje

  • Titulinis
  • NAUJIENOS
  • Druskininkų savivaldybė viena iš geriausiai socialines paslaugas šeimoms teikianti savivaldybė Lietuvoje

Viena iš Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro teikiamų paslaugų yra socialinių įgūdžių ugdymo, palaikymo ir(ar) atkūrimo paslauga šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus. Siekdami šią paslaugą teikti kokybiškai 2019 metais įdiegėme kokybės valdymo sistemą EQAUSS. Kas metai įvertinę paslaugos teikimo kokybę, gautus rodiklių rezultatus, atlikę analizę teikiame vertinimui pažangos ataskaitas Europos reabilitacijos platformai per VšĮ Valakupių reabilitacijos centrą.

Antroji Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro pažangos ataskaita buvo peržiūrėta ir patvirtinta. Ataskaitos turinys rodo, kad per pastaruosius metus atlikome patobulinimų, kurie buvo aptarti audito ataskaitoje. Auditorius patvirtino šiuos patobulinimus, patvirtindamas, kad laikėmės audito ataskaitoje ir pirmoje pažangos ataskaitoje pateiktų rekomendacijų, o tai patvirtina, kad esame įsipareigoję nuolat tobulėti ir tobulėti naudodami EQUASS.

Džiaugiamės, kad per pastaruosius 24 mėnesius sėkmingai išsaugojome ir išlaikėme EQUASS standartą.

Kaip to įrodymą patvirtina ir Lietuvos Respublikos socialinės darbo ir apsaugos ministerijos atlikto paslaugų šeimoms analizės tyrimo rezultatai. Reitinguojant 60 savivaldybių nustatyta, kad Druskininkų savivaldybė yra antroje vietoje subjektyviai vertinant paslaugų šeimoms teikimo proceso kokybę.

Druskininkų savivaldybės šeimoms, auginančioms nepilnamečius vaikus, teikiamos kokybiškos Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus atitinkančios paslaugos.

Atgal
Pakeisti teksto dydį