Siekiame kokybės

Išorinis auditas

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras 2017 m. rugpjūčio 4 d. VšĮ Valakupių reabilitacijos centrui pateikė paraišką dalyvauti projekte ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS (European Quality in Social Services – Europos socialinių paslaugų kokybės standartas) kokybės sistemą“. Iš 35 pateiktų paraiškų iš visos Lietuvos atrinkta 20 socialinių paslaugų įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis. Projekto tikslas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos įdiegimas įstaigoje, siekiant gauti EQUASS užtikrinimo sertifikatą socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugoms. EQUASS sertifikavimo sistema skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje.

Balandžio 15-16 d. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras sulaukė išorinio audito, po kurio paaiškės, ar Centras atitinka europinius standartus ir ar mums bus suteiktas Equass kokybės sertifikatas.