Globos centro skelbimas

Vasario 28 d. 17.30 val.

kviečiame į globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savipagalbos grupės susitikimą.

Informacija tel.: 8 659 83969, 8 655 15504, 8 687 38942, 8 620 62638

Susitikimas vyks Veisiejų g. 17, Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre