Sveikiname!

Globos centro informacija

Globos centro informacija

Dėkojame tiems, kurie dalinasi

Šiandien druskininkiečius pasiekė linkėjimai net iš Alytaus… Dėkojame Kristinai Urbonavičienei. Labdaros kambaryje Veisiejų g. 17 rasite kūdikių vežimėlių su įvairiais priedais, maniežą, drabužėlių.

GLOBOS CENTRO INFORMACIJA

 

ASMENŲ, PRIKLAUSOMŲ NUO PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ, SOCIALINĖ INTEGRACIJA

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas vykdo projektą ,,Asmenų, priklausomų nuo psichoaktyviųjų medžiagų, socialinė integracija“ ir teikia informaciją apie galimybę gauti psichologinės ir socialinės reabilitacijos paslaugas neatlygintinai.

Plačiau

http://ntakd.lrv.lt/lt/reabilitacija/kaip-gauti-reabilitacijos-paslaugas

Laukiame sugrįžtančios Linos

Druskininkų vaikų dienos centro vaikučiai ruošiasi Centro darbuotojos Linos sugrįžimui.

cof

Globos centro kvietimas

Tęstiniai mokymai

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre

organizuojami tęstiniai mokymai globėjams giminaičiams

Pirmasis užsiėmimas vyks rugpjūčio 20 d., 17.30 val.

Kviečiame visus, kam aktuali informacija apie vaiko poreikius, auklėjimą, dėl amžiaus ar kitų priežasčių kylančias problemas bei jų įveikimo, pagalbos vaikui būdus.

Mokymai

„Socialinio darbo su šeima,

kurioje yra asmuo su proto ir/ar psichikos negalia ir/arba vaikas, turintis elgesio, emocijų sutrikimų,

ypatumai“

Birželio 26-27 dienomis Vilniuje, Mykolo Romerio universitete vyko mokymai, kurių metu buvo pristatyti vaiko elgesio, kognityviniai, psichosomatiniai požymiai, rodantys patirtą (patiriamą) psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą, nepriežiūrą. Aptarti galimi pagalbos pažeistiems vaikams ir kitiems šeimos nariams būdai, poreikių vertinimo šeimos lūkesčių suderinamumo svarba.

Aptarti institucijų bendradarbiavimo ir socialinio darbo organizavimo ypatumai bei galimybės padedant šeimai ir vaikui. Akcentuota: komandinis darbas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, darbuotojo saugumo svertai.

Skirtingų rajonų socialinio darbo specialistai dalinosi patirtimi ir mokymuose aptariamų problemų įveikos būdais savo regione, vyko diskusijos ir praktiniai užsiėmimai.

Partnerių susitikimas