Broniui Marčinskui atminti

Bronius Marčinskas (1930-2018) užaugo gamtos grožiu apdovanotame Panemunės kaime. Būdamas trejų jis neteko klausos ir kalbos. Nuo 2013 m. lapkričio mėnesio Bronius Marčinskas gyveno Viečiūnuose, Savarankiško gyvenimo namuose, čia tapė gamtos, tautinių motyvų paveikslus, kuriuose pasakojo tai, ko žodžiais pasakyti negalėjo. Prieš dvejus metus Viečiūnų bendruomenės centre buvo eksponuojama savamokslio menininko Broniaus Marčinsko tapyba, jo darbelių ir rankdarbių yra kiekvieno Savarankiško gyvenimo namų gyventojo kambaryje.

Bronius aplinkiniams buvo nebylus gerumo, grožio ir šviesos nešėjas, visi jį mylėjo ir gerbė. Kaimynai, išreikšdami pagarbą ir dėkingi už spinduliuotą šviesą, šiandien išlydi Broniuką amžinojo poilsio.

Nuoširdų ir jausmingą Lietuvos patriotą, jautrų menininką ir tiesiog gerą žmogų Bronių Marčinską mums primins jo palikti kūriniai ir įamžinta fotografijose plati šviesuolio šypsena.

Druskininkų kurorto šventės eitynės

Kviečiame aplankyti parodą

Trumpi stabtelėjimai

Gegužės 28 d. Socialinių paslaugų centro galerijoje įvyko LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus ugdytinių parodos „Trumpi stabtelėjimai“ atidarymas, į kurį susirinko gubojiečių draugai ir jų kūrybos gerbėjai: „Vilties“ bei VDUC ugdytiniai, Socialinės paramos skyriaus bei Socialinių paslaugų centro darbuotojai.

Apie parodoje eksponuojamų darbų techniką ir kūrybinį procesą papasakojo tautodailininkė Diana Lukošiūnaitė bei menininkė ir galeristė Jūratė Kazakevičiūtė.

Mokytojos dėkojo savo ugdytiniams už jų polėkį, fantaziją, kantrybę ir kruopštumą; susirinkusiems svečiams – už tai, kad lieka ištikimais gerbėjais. Diana su Jūrate pažadėjo, o visi gubojiečiai pritarė, kad ši paroda – ne paskutinė. Jie dar turi begales idėjų, neišbandytų technikų ir įvairiausių sumanymų.

Savitarpio pagalbos grupės susitikimas

Globėjų ir įtėvių savitarpio pagalbos grupės susitikimas

Gegužės 28 d.  18.00 val.

KVIEČIAME

į Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre (Veisiejų g. 17) organizuojamą

globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savitarpio pagalbos grupės susitikimą.

Informacija teikiama: tel.: 8 655 15504, 8 620 62638. 

Dėl įvadinių globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų

Dėl įvadinių globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų

Numatytas 2018 m. gegužės 16 d. užsiėmimas perkeliamas į  gegužės 15 d. Susitikimas prasidės 18.00 val. 

 Informacija teikiama: tel.: 8 655 15504, 8 620 62638.     

Labdara

Dovanos ir dėmesys vaikams

Gegužės 5 d. Druskininkų sporto centre vyko tarptautinis futbolo turnyras, skirtas prieš devyniolika metų nužudytam Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorui Gintautui Sereikai atminti.

Turnyre dalyvavo Lietuvos Respublikos Seimo, Vyriausybės kanceliarijos, Policijos departamento, Lietuvos, Lenkijos ir Ukrainos generalinių prokuratūrų komandos. Į renginį atvyko ir prokuroro Gintauto Sereikos šeima.

Turnyro metu kiekviena komanda skyrė labdarą Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centrui: buvo padovanota sporto inventoriaus ir stalo žaidimų, skatinančių vaikų kūrybingumą, sumanumą, vikrumą, bendravimą.

Dėkojame turnyro dalyviams už vaikų poreikiams skirtą dėmesį, dovanas ir gerumą.

 

 

Įvadiniai globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymai

Įvadiniai globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymai

2018 m. balandžio 19 d. 17.30 val. kviečiame į pirmąjį įvadinių globėjų (rūpintojų) ir įtėvių mokymų pagal GIMK programą užsiėmimą.

Mokymai vyks Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre, II a. salėje.

Adresas: Veisiejų g. 17.

Informacija teikiama: tel.: 8 655 15504, 8 620 62638.     

 

Velykos – atgimimo ir naujų prasmių ieškojimo metas

Artėjant atgimimo šventei – Velykoms, – prisimenam savo vaikystę, jaukius tėvų namus, kur po rytmečio šv. Mišių visa šeima susirinkdavom už bendro stalo. Sočios vaišės, suaugusiųjų viltingi pokalbiai, pavasario darbų aptarimas, vaikams – margučių ridenimas ir kitokios linksmybės… Mums, užaugusiems tėvų namuose, visa tai atrodo taip įprasta, natūralu. Mes neprisimenam ir nesusimąstom, kodėl ir šiandien dažome margučius taip o ne kitaip, kodėl mūsų stalas turi atrodyti taip o ne kitaip, kodėl mes į savo – jau užaugusių ir suaugusių – šeimas atsinešame tuos prisiminimus ir tas tradicijas, kurios buvo mūsų vaikystės tėvų, senelių namuose.

Tačiau yra vaikų, kurie išaušus Velykų rytui, nesusės prie šeimos stalo, neridens margučių su broliais, kaimynų vaikais, nesėdės seneliui ant kelių ir nesiklausys jo užburiančių pasakojimų apie Saulės uždarymą, Pasaulio sutvėrimą…

Tokių vaikų Lietuvoje yra daug, bet kur kas daugiau yra žmonių, šeimų, kurios nori padėti šiems vaikams. Suteikti jiems namų jaukumą, pasodinti ne tik prie savo šeimos stalo, bet ir priimti į savo širdį. Padėti jiems užaugti, parodyti pasaulio gerumą ir grožį, išmokyti šeimos vertybių savo pavyzdžiu, savo patirtimi, savo gerumu.

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai

Mūsų adresas: Veisiejų g. 17.

Informacija teikiama: tel.: 8 655 15504, 8 620 62638, 8 687 38942.

 

Pirmasis projekto „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“ gimtadienis

Praėjo jau metai, kai Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“. Projekto tikslas – suteikti socialinę globą ir slaugą namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Minėdami projekto gyvavimo pirmąjį gimtadienį, džiaugiamės nuveiktais darbais ir pasiektais rezultatais.

Druskininkų integralios pagalbos komandą sudaro socialinis darbuotojas, slaugytojas, septyni lankomosios priežiūros darbuotojai ir keturi slaugytojo padėjėjai. Šiuo metu pagalba teikiama 19 savivaldybės gyventojų. Iš viso per pirmus metus integralios pagalbos paslaugas gavo 26 paslaugų gavėjai, kurių vyriausiam 96, jauniausiam – 36 metai. Siekiant užtikrinti integralios pagalbos komandos teikiamų paslaugų kokybę, yra įsigyti du lengvieji automobiliai, čiužinys-vonia, keltuvai į vonią, čiužiniai pragulų profilaktikai ir gydymui, vartymo ir perkėlimo paklodės, universalūs neįgaliųjų vežimėliai, bei kita slaugos įranga, palengvinanti darbą su neįgaliais asmenimis.

Teikdami integralios pagalbos paslaugas slaugos ir socialiniai darbuotojai dirba išvien. Pagal savo kompetencijas slaugytoja ir socialinė darbuotoja nustato poreikį ir sudaro paslaugų teikimo planą. Socialiniai ir slaugos darbuotojai kiekvienas atlieka savo funkcijas, kurios yra vienodai svarbios: slaugytojas ir slaugytojo padėjėjai rūpinasi žmogaus kūnu, sveikatos būkle, socialinis darbuotojas ir lankomosios priežiūros darbuotojai – buitimi, socialiniais poreikiais. Kartu dirbdami slaugytojai ir lankomosios priežiūros darbuotojai siekia vieno tikslo – padėti mūsų bendruomenės nariams, kuriems reikalinga ypatinga pagalba. Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, slaugytojas ir socialinis darbuotojas teikia individualias konsultacijas įvairiais klausimais pagal savo kompetencijas. Socialinių ir slaugos darbuotojų bendrai teikiamos paslaugos palengvina asmenų su negalia ir jų artimųjų kasdienybę, pagerina ligonių gyvenimo kokybę bei suteikia jų šeimos nariams galimybę tinkamai pasirūpinti slaugomais asmenimis. Integrali pagalba suteikia šeimos nariams galimybę neatsisakyti visuomeninio gyvenimo, suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Kai paslaugas teikia komanda, daugiau žmonių, pasiskirsčiusių funkcijas, darbas nevyksta skubotai, procedūros ir patarnavimai atliekami kur kas atidžiau, lieka daugiau laiko pabendrauti su paslaugas gaunančiais žmonėmis, nuo to visiems yra tik geriau.

Galime drąsiai teigti, kad Projektas svariai prisidėjo ir prisideda prie savivaldybės socialinių problemų sprendimo, Druskininkų bendruomenės narių gyvenimo kokybės užtikrinimo.

Per pirmuosius Projekto įgyvendinimo metus darbuotojai ne tik teikė paslaugas, tačiau tobulino kvalifikaciją. 2017 metų lapkričio mėnesį projekto lėšomis Socialinių paslaugų centre vyko savanorių ir integralios pagalbos komandų darbuotojų mokymai: savanoriams – „Socialinė priežiūra namuose“, darbuotojams – „Bendradarbiavimas komandoje“. Mokymuose metu buvo suteikta žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų teikiant dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, kartu tai buvo puiki galimybė geriau pažinti vieniems kitus, išmokti dirbti komandoje.

Kur kreiptis dėl integralios pagalbos namuose?

Asmuo – vienas iš suaugusių šeimos narių (globėjas, rūpintojas) dėl integralios pagalbos gavimo turi kreiptis į Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrių, Vasario 16-osios g. 7. Su savimi turėti asmens, kuriam reikalinga pagalba dokumentus, nustatytų specialiųjų poreikių pažymą, šeimos gydytojo medicininių dokumentų išrašą, kuriame būtų nurodyta, jog reikalingos integralios pagalbos paslaugos.

Dėl informacijos taip pat galima kreiptis į Socialinių paslaugų centrą, Veisiejų g. 17, Druskininkai. Telefonas (8 313) 58072, mobilusis telefonas – 8 687 35 908.

Mokėjimas už paslaugas

Klientas gaudamas integralią pagalbą (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose), moka tik už globos paslaugas. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Slaugos paslaugos 100 procentų finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų. Slaugos paslaugos, artimųjų konsultavimas teikiamas nemokamai.