Globos centro informacija

KVIETIMAS

Maloniai kviečiame į LSKD “Guboja” Druskininkų sk. narių kūrybinių dabų parodą
„Kūrybinės metamorfozės 2019“

Parodos atidarymas įvyks 2019 balandžio 24 d. 14 val. Druskininkų socialinio paslaugų centro galerijoje (Veisiejų g.17)

Dalyvauja: LSKD “Guboja” SPALVŲ ORKESTRAS (vad. V.R. Brūzgai)

Siekiame kokybės

Išorinis auditas

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras 2017 m. rugpjūčio 4 d. VšĮ Valakupių reabilitacijos centrui pateikė paraišką dalyvauti projekte ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS (European Quality in Social Services – Europos socialinių paslaugų kokybės standartas) kokybės sistemą“. Iš 35 pateiktų paraiškų iš visos Lietuvos atrinkta 20 socialinių paslaugų įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis. Projekto tikslas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos įdiegimas įstaigoje, siekiant gauti EQUASS užtikrinimo sertifikatą socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugoms. EQUASS sertifikavimo sistema skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje.

Balandžio 15-16 d. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras sulaukė išorinio audito, po kurio paaiškės, ar Centras atitinka europinius standartus ir ar mums bus suteiktas Equass kokybės sertifikatas.

Sveikiname

Bočių dovana

Spalvinga, marga, įspūdinga…

Dvi dienas Socialinių paslaugų centro salėje vyko Bočių moterų sukurtų rankdarbių paroda, skirta Velykų laukimui ir pasiūliusi begales idėjų, kaip pasipuošti aplinką, šventinį stalą prasminga pavasario proga.

Globos centro informacija

Kovo 28 d. 17.30 val.

kviečiame į globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savipagalbos grupės susitikimą tema

Vaiko pageidaujamo elgesio skatinimo būdai“.

Informacija tel.: 8 659 83969, 8 655 15504, 8 687 38942, 8 620 62638

Susitikimas vyks Veisiejų g. 17, Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre

Kvalifikacijos tobulinimas

Sisteminė pagalba šeimai, susiduriančiai su vaiko negalia, sveikatos, raidos, elgesio ir emocijų iššūkiais

Seminarą pravedė lektorė Aušra Stančikienė, supažindinusi neįgalius vaikus auginančius tėvus ir ugdymo, gydymo bei socialinių paslaugų specialistus su tėvystės modeliais – kaip išgyvenimo strategijomis. Daug dėmesio skirta Lietuvos ir užsienio šalių kompleksinės pagalbos sistemų palyginimui bei vizijoms aptarti. Tėvai ir specialistai dalinosi asmeninėmis patirtimis, nurodydami iškylančius sunkumus, esmines spragas, išsakydami lūkesčius.

Lektorė akcentavo holistinio požiūrio į šeimą, sveikatos problemą turinčius asmenis (ypač vaikus) aktualumą, savo pasakojimu apie asmeninius išgyvenimus skatino susirinkusius tėvus, auginančius negalią turinčius vaikus, prisiminti pirmuosius savo pojūčius ir emocijas, sužinojus, jog jų vaikutis kitoks.

Buvo atliekamos praktinės užduotys: sudaromas pagalbos šeimai, auginančiai kitokį vaiką, planas. Demonstruota jautri videomedžiaga.

Kovo 28 d. 17.30 val.

kviečiame į globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savipagalbos grupės susitikimą tema

„Vaiko pageidaujamo elgesio skatinimo būdai“.

Informacija tel.: 8 659 83969, 8 655 15504, 8 687 38942, 8 620 62638

Susitikimas vyks Veisiejų g. 17, Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre

Kvalifikacijos kėlimas: mes stengiamės Jums padėti

Nemokama, anoniminė emocinė parama visą parą

Pagalbos moterims linija 8 800 66366

Kovo 14 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojai dalyvavo mokymuose „Atsakas į smurtą artimoje aplinkoje: specialistų, dirbančių su vaikais, vaidmuo“.

Mokymų metu buvo pristatyta smurto artimoje aplinkoje statistika Lietuvoje, kuri akivaizdžiai liudija, jog smurtauja daugiausiai vyrai (90 proc.), o smurto aukomis tampa moterys (80 proc.). Mokymų dalyviams buvo pristatytas smurtautojo portretas, tiksliau – vienas bendras bruožas. Ir tai yra smurtautojo požiūris bei nuostatos moters atžvilgiu: moteris – žemesnė būtybė, vyro tarnaitė, negalinti turėti asmeninių požiūrio, poreikių ir interesų, neverta, kad su ja skaitytųsi ir jos paisytų.

Labai aktuali buvo informaciją apie sisteminį smurtą artimoje aplinkoje, kaip specialistai gali padėti moterims (motinoms) atpažinti ir suvokti, jog prieš jas yra sistemingai smurtaujama. Nes dažniausiai moterys– aukos smurtą suvokia tik kaip mėlynes ar lūžusius kaulus. O iki to – ilgi kentėjimo metai patiriant bet neįvardijant ir neturint daiktinių įrodymų žeminimo, izoliacijos, bauginimų, grasinimų kaltinimų emocinio ir psichologinio gniuždymo, ekonominės prievartos. Juk visi šie smurtautojo elgesio ir santykių formavimo modeliai – jau yra smurtas.

Svarbiausia žinutė:

Nelaukti, kol prasidės fizinis ar seksualinis smurtas, o stengtis ieškoti pagalbos kuo anksčiau.

Pagalbos moterims linija 8 800 66366