Džiugios metų pabaigos naujienos!

Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjo gruodžio 23 d. sprendimu Dėl teisės teikti akredituotą socialinę priežiūrą suteikimo Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centrui 3 metams suteikta teisė teikti šias akredituotas socialinės priežiūros paslaugas:

  1. Pagalba į namus.
  2. Socialinių įgūdžių ugdymas, palaikymas ir (ar) atkūrimas.
  3. Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose.
  4. Laikinas apnakvindinimas.
  5. Intensyvi krizių įveikimo pagalba.
  6. Psichosocialinė pagalba.
  7. Laikinas atokvėpis.
  8. Pagalba globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ir šeimynų dalyviams ar besirengiantiems jais tapti.
Atgal
Pirmyn
Pakeisti teksto dydį