Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152160651

Misija, vizija, tikslas, uždaviniai

MISIJA – teikti socialines paslaugas Druskininkų savivaldybės gyventojams, kuriems būtina pagalba, užtikrinant asmens orumo nežeminančias sąlygas ir tenkinant būtiniausius poreikius;

 

VIZIJA – būti modernia, bendradarbiaujančia įstaiga, teikti kokybiškas socialines paslaugas ir efektyviai vykdyti jai deleguotas funkcijas.

 

TIKSLAS – sudaryti sąlygas asmeniui (šeimai) siekti sąveikos su socialine aplinka pokyčių ir gyvenimo kokybės gerinimo, įgalinant paslaugų gavėjus savarankiškai spręsti savo socialines problemas ir įveikti socialinę atskirtį.

 

UŽDAVINIAI:

  1. Teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įstaigoje ir paslaugų gavėjo namuose, atsižvelgiant į asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį, užtikrinant teikiamų paslaugų kokybę.
  2. Nuolat kelti personalo kompetencijas ir kvalifikaciją.
  3. Vykdyti atvejo vadybos funkcijas ir koordinuoti atvejo vadybos procesus.
  4. Vykdyti globos centro funkcijas.
Skip to content