Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152160651

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras veiklą vykdo vadovaudamasis Vidaus kontrolės politika.

Vidaus kontrolės politika – įstaigos veiklos sričių vidaus kontrolės tvarkos aprašų, taisyklių ir kitų dokumentų, skirtų vidaus kontrolei įstaigoje sukurti  ir įgyvendinti, visuma.

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA (Plačiau)

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS 2 PRIEDO PAKEITIMAS (Plačiau)

VEIKLOS RIZIKOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (Plačiau)

1.TEIKIA IR ORGANIZUOJA PREVENCINES PASLAUGAS (plačiau)

2. TEIKIA IR ORGANIZUOJA BENDRĄSIAIS SOCIALINES PASLAUGAS (plačiau)

3. TEIKIA IR ORGANIZUOJA AKREDITUOTAS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS (plačiau)

4. TEIKIA SOCIALINĖS GLOBOS IR INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGAS (plačiau)

5. MOKA PAGALBOS PINIGUS (pridedama)

6. APRŪPINA TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS (plačiau)

7. ORGANIZUOJA IR KOORDINUOJA KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMAS PASLAUGAS ŠEIMAI

8. LANKOSI ASMENS (ŠEIMOS) NAMUOSE, NUSTATO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKĮ

9. VERTINA ASMENS, SUKAKUSIO SENATVĖS PENSINĮ AMŽIŲ, SAVARANKIŠKUMO LYGĮ ASMENS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO PROCESE

10. RENGIA IR VYKDO SOCIALINES PROGRAMAS, PROJEKTUS BEI AKCIJA

11. ORGANIZUOJA IR TEIKIA PAGALBĄ SMURTO AUKOMS IR SMURTAUTOJAMS, VYKDO PREVENCIJĄ

12. ORGANIZUOJA IR TEIKIA PAGALBĄ PRIKLAUSOMYBIŲ TRETIEMS ASMENIMS, VYKDO PREVENCIJĄ

13. TVARKO GAUTOS PARAMOS APSKAITĄ, SKIRSTO PARAMĄ

14. KOORDINUOJA IR ORGANIZUOJA SAVANORŠKĄ VEIKLĄ

15. PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ BENDRADARBIAUJA SU DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, KITOMIS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMIS BEI ĮSTAIGOMIS, NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS, BENDRUOMENĖMIS, ASMENS ŠEIMOS NARIAIS IR JŲ ARTIMAISIAIS

Informacija atnaujinta 2024-06-10

Skip to content