Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152160651

GLOBOS CENTRAS ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”.

 

Globos centras – Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro skyrius Globos centras, kuris veikia nuo 2018 m. liepos 1 d.

Globos centre dirba du globos koordinatoriai, 2 valstybinės vaiko teisių apsaugos institucijos atestuoti asmenys ir psichologas. Globos centre yra 2 budintys globotojai, su kuriais sudaryta Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartys. Jie bet kuriuo paros metu gali priimti 5 be tėvų globos likusius vaikus nuo 0 – 17 metų.

Globos centro tikslasdiegti ir vystyti paslaugas, kurios skatintų ir palaikytų vaikų globą šeimos aplinkoje, užtikrinant vaikų poreikius ir saugumą. Projekto laikotarpiu bus teikiamos bendruomeninės paslaugos tėvų globos netekusiems vaikams, įskaitant kūdikius. Siekiama užtikrinti vaikų teises turėti šeimą ir augti saugioje aplinkoje. Taip pat numatoma visų savivaldybių globos centrų specialistų kompetencijų kėlimas, globėjų ir įtėvių rengimo programos tobulinimas, teisės aktų pakeitimai tobulinant vaikų globos sistemą, tinklaveika, visuomenės švietimas ir viešieji ryšiai nacionaliniu ir savivaldybės lygiais, numatoma plėtoti budinčių globotojų institutą, bei įdiegti nuolatinių globotojų institutą.

Projekto vykdytojas: Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai: 66 globos centrai ir 60 savivaldybių.

Projekto tikslinė grupė: likę be tėvų globos vaikai, kaip jie apibrėžti Socialinių paslaugų įstatyme, išskyrus vaikų globos institucijoje globojamus vaikus.

Projekto siekiami rezultatai: 

  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenys, gavę bendruomenines paslaugas – 2 904 vaikai;
  • Institucinės globos pertvarkos tikslinių grupių asmenų, palankiai vertinančių gaunamų paslaugų kokybę, dalis – 95 proc.

Projekto pradžia: 2023-07-01

Bendros visam projektui ir visiems partneriams skirtos lėšos: 15 046 600,00 Eur.

 

Projektas finansuojamas 2021–2027 metų ES investicijų programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto vykdytojai ir partneriai:

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ASMENŲ / ŠEIMŲ, GALINČIŲ PRIŽIŪRĖTI, GLOBOTI (RŪPINTI), ĮVAIKINTI TĖVŲ GLOBOS
NETEKUSĮ AR IŠ NESAUGIOS APLINKOS PAIMTĄ VAIKĄ (-US) PRITRAUKIMO IR PAIEŠKOS 2024 M. PLANAS / PROGRAMA Isak_globos_veiklu_plano_tvirtinimas

 

 

Skip to content