Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152160651

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras, siekdamas užtikrinti teikiamų socialinės priežiūros paslaugų šeimoms kokybę bei nuolatinį tobulinimą ir gerinimą, įstaigoje diegia kokybės sistemą EQUASS Assurance (The European Quality in Social Services). Socialinių paslaugų centras teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir priežiūros paslaugas šeimos vadovaudamasis EQUASS kokybės principais: lyderyste, personalu, teise, etika, partneryste, dalyvavimu, orientacija į asmenį, kompleksiškumu, orientacija į rezultatus ir nuolatinį socialinių paslaugų gerinimu.

Socialinių paslaugų centras veikia vadovaudamasis Kokybės politikos ir Etikos kodekso principais.

Kokybės politika

Etikos kodeksas

Suformuluotas vieningas, suprantamas ir aiškus požiūris į socialinio darbo tikslus, galimus praktiškai taikytinus metodus ir priemones. Socialiniai darbuotojai darbui su šeimomis skatina šeimų dalyvavimą socialinių paslaugų planavimo ir teikimo procese bei visuomeniniame gyvenime, užtikrindami jiems lygias teises ir galimybes bei pasirinkimo laisvę, išlaikydami pagarbą socialinių paslaugų gavėjų teisėms ir orumui. Siekiant asmeninių ir bendrų tikslų sudaromi šeimoms pagalbos planai. Socialinių paslaugų gavėjams įsitraukus į problemų sprendimą, gaunamas grįžtamasis ryšys, stebimi pokyčiai. Vertinamas ir suinteresuotų šalių grįžtamasis ryšys (socialinių paslaugų gavėjų, Druskininkų savivaldybės, socialinių partnerių, įstaigos darbuotojų), o sukaupta informacija naudojama nuolatiniam veiklos ir socialinių paslaugų kokybės tobulinimui ir gerinimui.

Profesionalus socialinių darbuotojų darbas, orientacija į rezultatą, socialinių paslaugų gavėjų įgalinimas keistis ir įsitraukimas į problemų sprendimą pagerina asmens (šeimos) gyvenimo kokybę.

Socialinių paslaugų gavėjų įgalinimo koncepcija

Socialinių paslaugų gavėjų gyvenimo kokybės koncepcija

 

 

Skip to content