Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152160651

Vykdomi projektai:

  • ,,Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje”

Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje (plačiau)

 

Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje (plačiau)

Lankstinukas

  • “Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas“

Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas(plačiau)

 

,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Socialinių paslaugų kokybės gerinimas taikant EQUASS kokybės sistemą (plačiau)

  • Projektas Nr. ENI-LLB-1-241 „Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos“

 

Sveikatos g. 30 patalpose įrengtas Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro neįgaliųjų dienos centras, skirtas asmenims su negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

Projekto Nr. ENI-LLB-1-241  „Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos“ įgyvendinimo metu Druskininkuose atliktas patalpų Sveikatos g. 30 remontas, įsigyta reikalinga įranga. Čia įrengta daugiafunkcinė salė, skirta dienos centro lankytojų grupinės veiklos ir fizinio aktyvumo užsiėmimams, įkurtos poilsiui ir bendravimui skirtos erdvės, mini virtuvėlė, darbuotojų kabinetas, pagalbinės patalpos ir WC patalpos pritaikytos asmenims su negalia. Šalia pastato, lauke, įrengta poilsio, stalo žaidimų ir treniruoklių bei sūpynių neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims aikštelė.

Centras yra skirtas teikti socialinės priežiūros paslaugas dienos metu: čia įvairaus amžiaus neįgalieji galės praleisti savo dieną, pagal poreikį užsiimti mėgstama veikla, bendrauti ar dalyvauti fizinio aktyvumo užsiėmimuose. Tokiu būdu jų artimieji galės dirbti, mokytis ar tiesiog atsikvėpti ir pailsėti nuo sudėtingos kasdieninės šeimos nario priežiūros.

Centre sudaryta galimybė gauti maitinimą, fizioterapijos, kineziterapijos ar ergoterapijos procedūras. Neįgaliųjų judėjimą centre palengvins tam įsigyti neįgaliųjų vežimėliai, vaikštynės, specialus keltuvas ir kitos įvairios priemonės. Negalintys dalyvauti veiklose centro lankytojai galės pailsėti daugiafunkcinėse lovose. Laisvalaikis, užsiėmimai vyks ir lauko erdvėje, kur įrengta neįgaliesiems pritaikyta lauko žaidimų aikštelė.

Paslaugų teikimas centre dalinai priklauso nuo COVID-19 situacijos.

Projektas skirtas socialinės priežiūros paslaugų infrastruktūros gerinimui, mažinant senyvo amžiaus ir neįgaliųjų socialinę atskirtį bei pagerinant socialinės priežiūros paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems bei jų šeimoms.

Bendra projekto vertė – 313 257,69 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: Europos Sąjungos lėšos – 281 931,92 Eur, Partnerių lėšos – 31325,77 Eur

Projekto įgyvendinimo metu parengta socialinių paslaugų plėtros strategija 2020-2025 metams

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-25 – 2021-01-24

 

Skip to content