Biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 152160651

BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Centras teikia bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas.

Bendrosios socialinės paslaugos yra atskirtos, be nuolatinės specialistų priežiūros teikiamos paslaugos. Bendrųjų socialinių paslaugų tikslas – ugdyti ar kompensuoti asmens gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime. Paslaugų teikimo trukmė/dažnumas priklauso nuo asmens socialinių paslaugų poreikio.

 Centras teikia šias bendrąsias socialines paslaugas:

  • Informavimo – reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas.
  • Konsultavimo – socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kuria kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų problemos sprendimo būdų.
  • Tarpininkavimo ir atstovavimo – pagalba asmeniui (šeimoms) sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (teisines, sveikatos, ūkines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus, organizuojant ūkinius darbus ir kt.), tarpininkavimas tarp asmens (šeimos) ir jo aplinkos (kitų institucijų, specialistų, asmenų).
  • Maitinimo organizavimo – pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis namuose.
  • Aprūpinimo būtiniausiais  daiktais (drabužiais, avalyne)– būtiniausių drabužių, avalynės ir kitų reikmenų skurstantiems teikimas.
  • Transporto organizavimo– teikiama paslauga pagal poreikius asmenims, kurie dėl negalios, ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to ar dėl nepakankamų pajamų negali naudotis visuomeniniu ar individualiu transportu.
  • Sociokultūrines paslaugos– teikiamos siekiant išvengti socialinių problemų (prevenciniais tikslais), mažinant socialinę atskirtį ir kurias teikiant asmenys gali bendrauti, dalyvauti grupinio socialinio darbo užsiėmimuose, užsiimti mėgstama veikla ir kt.
  • Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo – teikiama pagalba asmenims (šeimoms), kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena ir pan.
  • Kitos bendrosios socialinės paslaugos – socialinės paslaugos organizuojamos, atsižvelgiant į specifinius gyventojų poreikius. Prie kitų bendrųjų socialinių paslaugų gali būti priskiriamos vienkartinės paslaugos.
Skip to content