BENDROSIOS SOCIALINĖS PASLAUGOS

Socialinių paslaugų centras teikia šias paslaugas:
1. Socialines:
1.1. Bendrąsias:
• Aprūpinimas būtiniausiais daiktais (drabužiais, avalyne ir kita)
• Asmens higienos ir priežiūros paslaugų organizavimas
• Transporto paslaugos
• Skalbimas
• Sociokultūrinės paslaugos
• Atskiros paslaugos iš pagalbos į namus paslaugų
• Informavimas
• Konsultavimas
• Tarpininkavimas ir atstovavimas
1.2. Specialiąsias:
• Pagalba į namus
• Socialinių įgūdžių ugdymas ir palaikymas
• Apgyvendinimas savarankiško gyvenimo namuose
• Dienos socialinė globa asmens namuose
2. Kitas paslaugas:
• Aprūpinimas techninės pagalbos priemonėmis
• Salių (sporto ir renginių) nuoma
• Slaugos lovų ir čiužinių nuoma
Kreipimosi dėl socialinių paslaugų tvarka
 
Dėl bendrųjų socialinių paslaugų skyrimo asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas raštišku prašymu kreipiasi į Socialinių paslaugų centrą (Veisiejų g. 17), socialinės priežiūros ir socialinės globos – į Socialinės paramos skyrių (Vasario 16-osios g. 7), ir pateikia šiuos dokumentus:
  1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę, leidimą laikinai gyventi Lietuvoje (ne ES valstybių narių piliečiams);
  2. Pažymą apie deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad jis yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą (tik tuo atveju, kai Lietuvos Respublikos piliečio pase ar leidime nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje nėra atitinkamo įrašo apie gyvenamąją vietą arba nėra duomenų gyvenamosios vietos apskaitos dokumentuose);
  3. Duomenis apie asmens (šeimos narių) pajamas, gautas per paskutinius 3 mėnesius iki kreipimosi mėnesio (išskyrus duomenis, kuriuos Savivaldybės administracija gauna pagal duomenų teikimo sutartis);
  4. Kitus dokumentus, patikslinančius socialinių paslaugų poreikį.
 Kita svarbi informacija
  1. Išskirtiniais atvejais, kai asmuo (šeima) patiria fizinį ar psichologinį smurtą ar kyla grėsmė jo fiziniam ar emociniam saugumui, dėl bendrųjų socialinių paslaugų ir socialinės priežiūros skyrimo asmuo ar jo globėjas, rūpintojas gali kreiptis į kitą, ne asmens (šeimos) gyvenamosios vietos, savivaldybę.
  2. Kai asmuo dėl sveikatos, neįgalumo ir kitų objektyvių priežasčių negali kreiptis dėl socialinių paslaugų skyrimo į savivaldybę, jis gali kreiptis į Savivaldybės seniūnijos socialinio darbo organizatorių.
  3. Veikdami asmens (šeimos) ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui (šeimai) gali pateikti bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas negali to padaryti pats.

Teikiamų paslaugų kainos