TEISĖS AKTAI

Pagrindiniai teisės aktai, kuriais vadovaujantis teikiamos socialinės paslaugos:
 
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas.
 
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymas Nr.A1-93 „Dėl socialinių paslaugų katalogo
patvirtinimo“.
 
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 
4. Druskininkų savivaldybės tarybos 2015 m. sausio 29 d. sprendimu Nr. T1-9 patvirtintas Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų organizavimo ir mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas. (T1-9 ).