MŪSŲ TIKSLAS

MŪSŲ TIKSLAS

Teikti socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime Plačiau »

MŪSŲ UŽDAVINIAI

MŪSŲ UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti Plačiau »

MES SIEKIAME

MES SIEKIAME

Organizuoti ir teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti ar atgauti fizines funkcijas. Plačiau »

 

Kvalifikacijos tobulinimas

Integralios pagalbos komandų mokymai

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“. Lapkričio mėnesį minėto projekto lėšomis Socialinių paslaugų centre vyko savanorių ir integralios pagalbos komandų darbuotojų mokymai.
Lapkričio 22 d. vyko savanorių mokymai „Socialinė priežiūra namuose“. Mokymų metu buvo suteikta žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų teikiant dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose. Buvo kalbama ne tik kaip suteikti fizinę priežiūrą, bet ir moralinę pagalbą.
Lapkričio 28-29 dienomis vyko darbuotojų mokymai „Bendradarbiavimas komandoje“. Tai buvo puiki galimybė geriau pažinti vieniems kitus, išmokti dirbti komandoje. Užsiėmimuose buvo daug praktinių užduočių, susijusių su darbu komandoje, savo ir kitų žmonių elgesio stebėjimu ir analize. Taip pat mokėmės, kaip būti veiksmingais komandos nariais pagal savo asmenybės profilį. 

Mūsų eglutė

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras šiemet papuošė savo eglutę tradiciniame eglučių parke prie miesto fontano.

Profesinės kvalifikacijos tobulinimas

Supervizija – profesinės kvalifikacijos tobulinimui

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro socialiniai darbuotojai, siekdami kelti savo profesinę kvalifikaciją, dalyvavo komandos supervizijos procese, kurį pravedė Lietuvos profesinių santykių konsultantų asociacijos supervizorė Irina Šiaudvytienė.

Bendradarbiavimas su Probacijos tarnyba

SEMINARAS „GYVENIMO ĮGŪDŽIŲ UGDYMAS“

 

Lapkričio 22 d. įvyko Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro ir Kauno apygardos probacijos tarnybos Savivaldybių probacijos skyriaus Druskininkuose bendras seminaras „Gyvenimo įgūdžių ugdymas“.

Pranešimus pateikė Druskininkų probacijos skyriaus vyresnysis inspektorius Aurimas Peleckas ir Socialinių paslaugų centro socialinė darbuotoja Kristina Kašinskienė, diskusiją pravedė socialinė darbuotoja Elvyra Laučiuvienė.

Pirmojo tokio pobūdžio susitikimo metu išryškėjo aktualiausios temos, rūpinčios tiek suaugusiesiems, tiek savarankiško gyvenimo link skubantiems paaugliams: kaip išvengti rizikos pasirenkant su kuo bendrauti, darbinantis, kaip pastiprinti savo psichologinę ir emocinę sveikatą, apsisaugoti nuo žalingos įtakos, pagundų, kitų kasdienių pavojų.

Parodos atidarymas

Spalio 26 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro galerijoje įvyko LSKD „Guboja“ Druskininkų skyriaus ugdytinių parodos „Šilko ir grafikos etiudai“ atidarymas. Parodą pristatė menininkė ir galeristė Jūratė Kazakevičiūtė, nepagailėjusi gražių žodžių ne tik ekspozicijai, bet ir gubojiečiams, skatinamiems ir ugdomiems nenuilstančios Dianos Lukošiūnaitės. Menininkė džiaugėsi, kad edukacinių išvykų, ekskursijų metu druskininkiečiai visada pasirodo aukštumoje: jie niekada nepavargsta, nepritrūksta įkvėpimo, nuolat nori išbandyti naujoves, pasiūlytas technikas. Ir štai iš tokių patirčių gimsta mieli, jaukūs, nuotaikingi, atspindintys autorių individualumą darbeliai.

Paroda pasigrožėti ir pasveikinti gobojiečių susirinko Vaikų dienos užimtumo centro bei „Vilties“ ugdytiniai, kiti „Gubojos“ draugai.

 

Globėjų susitikimas

Globėjų susitikimas

Rugsėjo 28 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre susirinko būrelis žmonių, kurie tvirtai apsisprendė prisidėti prie institucinės globos pertvarkos iniciatyvos. Tai mūsų bendruomenės nariai, baigę GIMK įvadinius mokymus, pasiryžę atverti savo namų duris ir širdis vaikams, šiuo metu augantiems globos namuose.
Dalyvavo dvejų mokymų grupių nariai, kiekvienas turintis asmeninę patirtį globoje, bendradarbiaujant su skirtingomis instancijomis. Esami ir dar tik būsimi globėjai išsakė savo mintis, pasidalino džiaugsmais ir
nuogąstavimais, džiaugėsi galimybe pabūti kartu.
Susitikimo nuotaiką pakylėjo ir tai, kad buvo nuspręsta ateityje tokius susitikimus organizuoti kartą per mėnesį. Be to, visi globėjai sutarė, jog bus malonu susitikti ir tęstiniuose mokymuose.
Nors susitikimo pradžioje daugelis sakėsi skubą ir turį namuose daug reikalų, tačiau betarpiška ir maloni
atmosfera leido užsimiršti ir pabendrauti iki vėlyvo vakaro.

Sveikinimas

pateiktis1

Paslaugų kokybė

 

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras praėjo atranką ir dalyvaus projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras dalyvavo VšĮ Valakupių reabilitacijos centro vykdomo projekto „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1-ESFA-V-421-01-0001, finansuojamo Europos socialinio fondo lėšomis, atrankoje ir surinkęs 44 balus pateko į sąrašą 14-uoju numeriu. Projekto metu viso bus sertifikuojamos 120 įstaigų, pirmuoju etapu atrankos kriterijus atitiko 20 įstaigų iš 36 dalyvavusiųjų.

EQUASS (angl. The European Quality in Social Services) – tai Europos reabilitacijos platformos iniciatyva sukurta sertifikavimo, mokymo ir konsultavimo sistema, kuri padeda įgyvendinti Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto tikslas:

Didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

 

Savanorystė

Nuo 2014 m. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras yra savanorius priimanti organizacija. Bendradarbiaujame su Druskininkų JUC ir VšĮ „Tėviškės namai“. Dalyvaujame jaunimo garantijų iniciatyvos projekte „Atrask save“.

img_7681-2

Stalo teniso varžybos

Stalo tenisas – sveikatai ir poilsiui

dalyviai bendras

Druskininkų visuomenės sveikatos biuras rugpjūčio 24 d. pakvietė į draugiškas stalo teniso rungtynes Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre. Dalyvavo Socialinių paslaugų centro, JUC ir VDUC komandos. Pirmąją vietą pelnė JUC darbuotojas Juozas Kazlauskas, antrąją ir trečiąją vietas pasidalino Socialinių paslaugų centro direktoriaus pavaduotoja Žaneta Liutikienė ir socialinė darbuotoja Kristina Kašinskienė. Tiek laimėjusieji prizines vietas, tiek anksčiau iš kovos pasitraukusieji linksmai praleido popietę, išsidalino simbolines dovanėles.

vaizdas prizininkai