Žinios ir įgūdžiai vertingi tada, kai juos pritaikome

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro globos centro specialistams ir karantino sąlygomis yra suteikiama puikių galimybių tobulinti savo kvalifikaciją bei kompetencijas. Šį kartą globos centro darbuotojai dalyvavo doc. dr. Astos Adler mokymuose „Reflektyvi globa ir kodėl santykio kokybė svarbu: Tavo žvilgsnyje atrandu save“.

Pirmiausia: kas yra reflektyvi globa (ir apskritai reflektyvi tėvystė)? Tai toks santykio su vaiku formavimas, kai mes savo veiksmus ar neveikimą grindžiame savo pačių ir vaiko jausmų, motyvų, siekių suvokimu.

Dėstytoja akcentavo refleksijos metodo nuoseklumo ir tęstinumo svarbą: kad vaikas gebėtų reflektuoti, jo suaugusysis turi patirti refleksiją apie savo ir vaiko savijautą. Kad vaiko šeimos suaugusieji gebėtų reflektuoti, dažnam reikalinga pagalba iš šalies. Ir šiuo atveju tai būtų būtent konsultuojantys ir organizuojantys pagalbą šeimai globos centro specialistai.

Buvo aptarta ypatinga refleksijos – kaip priešingybės istinktyvioms, spontaniškoms reakcijoms, – reikšmė vaiko auginimo ir tarpusavio santykio bei ryšio formavimo procese. Pateiktos situacijos, kuomet dera taikyti staigaus reagavimo (instinktyvias) strategijas, kuomet ir, svarbiausia – kaip – pritaikyti refleksiją, sąmoningą, dėmesingą reagavimą ir santykį.

Kalbėta apie tai, kaip klausyti, kad vaikas kalbėtų, ir kaip kalbėti, kad vaikas klausytų? Kaip svarbu suaugusiam žmogui gebėti atpažinti savo ir vaiko savijautą, reakcijas, numatyti, kada geriausia yra pradėti pokalbį ir t.t.

Mokymuose įgytas žinias globos centro specialistai taiko tiesiogiai savo darbe: konsultacijų, mokymų, savipagalbos grupių metu globėjams siūloma naujų, skirtingų veikimo strategijų bei būdų. Globėjų šeimos stiprinamos ir palaikomos taikant įvairius metodus. Juk globėjų ir globos centro specialistų tikslas bendras – laimingi, sėkmingi, pasitikintys savimi ir saugiai besijaučiantys vaikai.

Atgal
Pirmyn
Pakeisti teksto dydį