Projektas Nr. ENI-LLB-1-241 „Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos“

  • Titulinis
  • NAUJIENOS
  • Projektas Nr. ENI-LLB-1-241 „Socialinės priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas abipus sienos“

 

Šis projektą bendrai įgyvendina: Druskininkų savivaldybės administracija, Gardino miesto Lenino rajono socialinių paslaugų centras ir Druskininkų socialinių paslaugų centras.

Projektas skirtas socialinės priežiūros paslaugų infrastruktūros gerinimui Druskininkuose ir Gardine, mažinant senyvo amžiaus ir neįgaliųjų socialinę atskirtį bei pagerinant socialinės priežiūros paslaugų prieinamumą senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems bei jų šeimoms. Druskininkuose įgyvendinamo projekto vertė – apie 229 000 eurų. Projekto metu Druskininkuose atliktas patalpų Sveikatos g. 30 remontas, bus įsigyta reikalinga įranga ir įkurtas dienos centras asmenims su

negalia ir senyvo amžiaus asmenims.

Čia bus įrengta daugiafunkcinė salė, kurioje vyks dienos centro lankytojų grupinės veiklos ir fizinio aktyvumo užsiėmimai, įkurtos poilsiui ir bendravimui skirtos erdvės, mini virtuvėlė, darbuotojų kabinetas, pagalbinės patalpos ir WC patalpos pritaikytos asmenims su negalia. Šalia pastato, lauke bus įrengta poilsio, stalo žaidimų ir treniruoklių bei sūpynių neįgaliems ir senyvo amžiaus asmenims aikštelė.

Projektas įgyvendinamas pagal 2014-2020 m. Europos kaimynystės priemonės Latvijos, Lietuvos ir Baltarusijos bendradarbiavimo per sieną programą, finansuojamą iš Europos kaimynystės priemonės (EKP). Programos puslapis: www.eni-cbc.eu/llb

Pagrindinis projekto partneris: Druskininkų savivaldybės administracija

Projekto partneriai: Gardino miesto Lenino rajono socialinių paslaugų centras ir Druskininkų socialinių paslaugų centras.

Bendra projekto vertė – 313 257,69 Eur.

Projekto finansavimo šaltiniai: ES parama – 281 931,92 Eur, Partnerių lėšos – 31325,77 Eur

Įgyvendinimo laikotarpis: 2019-04-25 – 2021-10-24

 

Atgal
Pakeisti teksto dydį