Kvalifikacijos tobulinimas

Sisteminė pagalba šeimai, susiduriančiai su vaiko negalia, sveikatos, raidos, elgesio ir emocijų iššūkiais

Seminarą pravedė lektorė Aušra Stančikienė, supažindinusi neįgalius vaikus auginančius tėvus ir ugdymo, gydymo bei socialinių paslaugų specialistus su tėvystės modeliais – kaip išgyvenimo strategijomis. Daug dėmesio skirta Lietuvos ir užsienio šalių kompleksinės pagalbos sistemų palyginimui bei vizijoms aptarti. Tėvai ir specialistai dalinosi asmeninėmis patirtimis, nurodydami iškylančius sunkumus, esmines spragas, išsakydami lūkesčius.

Lektorė akcentavo holistinio požiūrio į šeimą, sveikatos problemą turinčius asmenis (ypač vaikus) aktualumą, savo pasakojimu apie asmeninius išgyvenimus skatino susirinkusius tėvus, auginančius negalią turinčius vaikus, prisiminti pirmuosius savo pojūčius ir emocijas, sužinojus, jog jų vaikutis kitoks.

Buvo atliekamos praktinės užduotys: sudaromas pagalbos šeimai, auginančiai kitokį vaiką, planas. Demonstruota jautri videomedžiaga.