Mokymai

„Socialinio darbo su šeima,

kurioje yra asmuo su proto ir/ar psichikos negalia ir/arba vaikas, turintis elgesio, emocijų sutrikimų,

ypatumai“

Birželio 26-27 dienomis Vilniuje, Mykolo Romerio universitete vyko mokymai, kurių metu buvo pristatyti vaiko elgesio, kognityviniai, psichosomatiniai požymiai, rodantys patirtą (patiriamą) psichologinį, fizinį, seksualinį smurtą, nepriežiūrą. Aptarti galimi pagalbos pažeistiems vaikams ir kitiems šeimos nariams būdai, poreikių vertinimo šeimos lūkesčių suderinamumo svarba.

Aptarti institucijų bendradarbiavimo ir socialinio darbo organizavimo ypatumai bei galimybės padedant šeimai ir vaikui. Akcentuota: komandinis darbas, tarpinstitucinis bendradarbiavimas, darbuotojo saugumo svertai.

Skirtingų rajonų socialinio darbo specialistai dalinosi patirtimi ir mokymuose aptariamų problemų įveikos būdais savo regione, vyko diskusijos ir praktiniai užsiėmimai.