KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

Darbo tarybos rinkimų komisija

2017-12-04

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. D-399 sudaryta tokios sudėties komisija dėl darbo tarybos rinkimų: komisijos pirmininkas – socialinė darbuotoja, teikianti socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, Kristina Kašinskienė, nariai: direktoriaus pavaduotoja Žaneta Liutikienė, specialistė Alma Vienažindienė.

Darbo taryba

Išrinkta Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbo taryba. Pirmininkė – Jurgita Šimoniūtienė, nariai  Ramunė Petrauskienė, Birutė Salickienė.

 

 

Pakeisti teksto dydį