KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

Darbo tarybos rinkimų komisija

2017-12-04

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. D-399 sudaryta tokios sudėties komisija dėl darbo tarybos rinkimų: komisijos pirmininkas – socialinė darbuotoja, teikianti socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, Kristina Kašinskienė, nariai: direktoriaus pavaduotoja Žaneta Liutikienė, specialistė Alma Vienažindienė.

Darbo taryba

2018-01-15

Išrinkta Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbo taryba. Pirmininkė – Vaida Mikelionienė, nariai Jurgita Šimoniūtienė, Ramunė Petrauskienė.

Duomenų apsaugos pareigūnas

Žaneta Liutikienė, direktoriaus pavaduotoja, atliekanti Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro duomenų apsaugos pareigūno funkcijas. El. paštas: pavaduotojasdspc@gmail.com Tel.: (8 313) 580 72,  mob. 8 659 67 587

Informacija atnaujinta 2019-05-06