MŪSŲ TIKSLAS

MŪSŲ TIKSLAS

Teikti socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime Plačiau »

MŪSŲ UŽDAVINIAI

MŪSŲ UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti Plačiau »

MES SIEKIAME

MES SIEKIAME

Organizuoti ir teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti ar atgauti fizines funkcijas. Plačiau »

 

Velykos – atgimimo ir naujų prasmių ieškojimo metas

Artėjant atgimimo šventei – Velykoms, – prisimenam savo vaikystę, jaukius tėvų namus, kur po rytmečio šv. Mišių visa šeima susirinkdavom už bendro stalo. Sočios vaišės, suaugusiųjų viltingi pokalbiai, pavasario darbų aptarimas, vaikams – margučių ridenimas ir kitokios linksmybės… Mums, užaugusiems tėvų namuose, visa tai atrodo taip įprasta, natūralu. Mes neprisimenam ir nesusimąstom, kodėl ir šiandien dažome margučius taip o ne kitaip, kodėl mūsų stalas turi atrodyti taip o ne kitaip, kodėl mes į savo – jau užaugusių ir suaugusių – šeimas atsinešame tuos prisiminimus ir tas tradicijas, kurios buvo mūsų vaikystės tėvų, senelių namuose.

Tačiau yra vaikų, kurie išaušus Velykų rytui, nesusės prie šeimos stalo, neridens margučių su broliais, kaimynų vaikais, nesėdės seneliui ant kelių ir nesiklausys jo užburiančių pasakojimų apie Saulės uždarymą, Pasaulio sutvėrimą…

Tokių vaikų Lietuvoje yra daug, bet kur kas daugiau yra žmonių, šeimų, kurios nori padėti šiems vaikams. Suteikti jiems namų jaukumą, pasodinti ne tik prie savo šeimos stalo, bet ir priimti į savo širdį. Padėti jiems užaugti, parodyti pasaulio gerumą ir grožį, išmokyti šeimos vertybių savo pavyzdžiu, savo patirtimi, savo gerumu.

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro GIMK atestuoti socialiniai darbuotojai

Mūsų adresas: Veisiejų g. 17.

Informacija teikiama: tel.: 8 655 15504, 8 620 62638, 8 687 38942.

 

Pirmasis projekto „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“ gimtadienis

Praėjo jau metai, kai Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras vykdo projektą „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“. Projekto tikslas – suteikti socialinę globą ir slaugą namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Minėdami projekto gyvavimo pirmąjį gimtadienį, džiaugiamės nuveiktais darbais ir pasiektais rezultatais.

Druskininkų integralios pagalbos komandą sudaro socialinis darbuotojas, slaugytojas, septyni lankomosios priežiūros darbuotojai ir keturi slaugytojo padėjėjai. Šiuo metu pagalba teikiama 19 savivaldybės gyventojų. Iš viso per pirmus metus integralios pagalbos paslaugas gavo 26 paslaugų gavėjai, kurių vyriausiam 96, jauniausiam – 36 metai. Siekiant užtikrinti integralios pagalbos komandos teikiamų paslaugų kokybę, yra įsigyti du lengvieji automobiliai, čiužinys-vonia, keltuvai į vonią, čiužiniai pragulų profilaktikai ir gydymui, vartymo ir perkėlimo paklodės, universalūs neįgaliųjų vežimėliai, bei kita slaugos įranga, palengvinanti darbą su neįgaliais asmenimis.

Teikdami integralios pagalbos paslaugas slaugos ir socialiniai darbuotojai dirba išvien. Pagal savo kompetencijas slaugytoja ir socialinė darbuotoja nustato poreikį ir sudaro paslaugų teikimo planą. Socialiniai ir slaugos darbuotojai kiekvienas atlieka savo funkcijas, kurios yra vienodai svarbios: slaugytojas ir slaugytojo padėjėjai rūpinasi žmogaus kūnu, sveikatos būkle, socialinis darbuotojas ir lankomosios priežiūros darbuotojai – buitimi, socialiniais poreikiais. Kartu dirbdami slaugytojai ir lankomosios priežiūros darbuotojai siekia vieno tikslo – padėti mūsų bendruomenės nariams, kuriems reikalinga ypatinga pagalba. Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, slaugytojas ir socialinis darbuotojas teikia individualias konsultacijas įvairiais klausimais pagal savo kompetencijas. Socialinių ir slaugos darbuotojų bendrai teikiamos paslaugos palengvina asmenų su negalia ir jų artimųjų kasdienybę, pagerina ligonių gyvenimo kokybę bei suteikia jų šeimos nariams galimybę tinkamai pasirūpinti slaugomais asmenimis. Integrali pagalba suteikia šeimos nariams galimybę neatsisakyti visuomeninio gyvenimo, suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Kai paslaugas teikia komanda, daugiau žmonių, pasiskirsčiusių funkcijas, darbas nevyksta skubotai, procedūros ir patarnavimai atliekami kur kas atidžiau, lieka daugiau laiko pabendrauti su paslaugas gaunančiais žmonėmis, nuo to visiems yra tik geriau.

Galime drąsiai teigti, kad Projektas svariai prisidėjo ir prisideda prie savivaldybės socialinių problemų sprendimo, Druskininkų bendruomenės narių gyvenimo kokybės užtikrinimo.

Per pirmuosius Projekto įgyvendinimo metus darbuotojai ne tik teikė paslaugas, tačiau tobulino kvalifikaciją. 2017 metų lapkričio mėnesį projekto lėšomis Socialinių paslaugų centre vyko savanorių ir integralios pagalbos komandų darbuotojų mokymai: savanoriams – „Socialinė priežiūra namuose“, darbuotojams – „Bendradarbiavimas komandoje“. Mokymuose metu buvo suteikta žinių ir praktinių gebėjimų, reikalingų teikiant dienos socialinės globos paslaugas asmens namuose, kartu tai buvo puiki galimybė geriau pažinti vieniems kitus, išmokti dirbti komandoje.

Kur kreiptis dėl integralios pagalbos namuose?

Asmuo – vienas iš suaugusių šeimos narių (globėjas, rūpintojas) dėl integralios pagalbos gavimo turi kreiptis į Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrių, Vasario 16-osios g. 7. Su savimi turėti asmens, kuriam reikalinga pagalba dokumentus, nustatytų specialiųjų poreikių pažymą, šeimos gydytojo medicininių dokumentų išrašą, kuriame būtų nurodyta, jog reikalingos integralios pagalbos paslaugos.

Dėl informacijos taip pat galima kreiptis į Socialinių paslaugų centrą, Veisiejų g. 17, Druskininkai. Telefonas (8 313) 58072, mobilusis telefonas – 8 687 35 908.

Mokėjimas už paslaugas

Klientas gaudamas integralią pagalbą (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose), moka tik už globos paslaugas. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Slaugos paslaugos 100 procentų finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų. Slaugos paslaugos, artimųjų konsultavimas teikiamas nemokamai.

Užgavėnės

Užgavėnės Veisiejų g. 17

Tradiciškai Užgavėnių šurmulį kėlė „Vilties“ ir Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centro nariai. Po pietų į darbus įnikusius Veisiejų g. 17 įstaigų darbuotojus ir kasdienėse veiklose paskendusius Nevyriausybinių organizacijų narius pralinksmino persirengėlių būrys. Lydimi linksmos muzikos, nešini krepšiu su blynais persirengėliai būrė kortomis ir iš delno, linkėjo visiems laimingų, derlingų, sveikų, turtingų metų.

Abejingų neliko: kas saldainių ar sausainių, o kas ir pinigėlį į pintinę įmetė…

Paroda

Lietuvos Nepriklausomybės 100-metis

Lietuvos Nepriklausomybės 100-metį Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras kviečia paminėti prisimenant Nepriklausomos Valstybės Prezidentus. Už šią išskirtinę galimybę dėkojame žinomam dailininkui iš Lenkijos. Jerzis Omelczukas gimė pažeistas cerebrinio paralyžiaus, jau vaikystėje pradėjo piešti teptuką laikydamas burna. 1982 m. menininkas tapo Pasaulinės dailininkų, tapančių burna ir kojomis, sąjungos nariu, 2001 m. Lenkijos Kultūros ir nacionalinio paveldo ministras jam suteikė Nusipelniusio kultūros veikėjo vardą.

2006 m. dailininkas druskininkiečiams padovanojo Lietuvos prezidentų portretų ciklą, kuriuo autorius pelnytai didžiuojasi, nes niekas iki šiol nebuvo nutapęs visų prezidentų kartu, ir jis tai padarė pirmas.

Parodą puošia vizito metu Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centrui Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio dovanota Tautinė vėliava.

Prie parodos ekspozicijos kūrimo prisidėjo Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centro vaikai, pagaminę Jubiliejinį užrašą.

Parodą jau aplankė Bočių, Vilties, Gubojos nariai, Visuomenės sveikatos biuro ir Socialinių paslaugų centro darbuotojai.

Kviečiame ir Jus aplankyti Nepriklausomos Lietuvos 100-mečiui skirtą parodą Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre, adresu Veisiejų g. 17.

Globėjų savitarpio pagalbos grupės susitikimas

Globėjų savitarpio pagalbos grupės susitikimas

Sausio 23 d.  Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre susirinko globėjų (rūpintojų) savitarpio pagalbos grupė. Susirinkusieji dalinosi patirtimi, su atestuotais GIMK socialiniais darbuotojais aptarė globos procese iškylančius klausimus, dažniausiai iškylančius sunkumus.

Aktyviems profesiniame, šeimos, visuomeniniame gyvenime, besirūpinantiems savais ir globojamais vaikais žmonėms nuolat trūksta laiko, bet visi susirinkusieji vienbalsiai sutaria, jog tokie susibūrimai yra labai reikalingi.

Kitas globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savitarpio pagalbos grupės susitikimas vyks vasario 22 d.

Savanorystė

Savanorystė Kalėdų įkarštyje

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras noriai priima savanorių pagalbą. 2017 m. Centre savanoriavo net penkiolika savanorių, kurie dirbo įvairius darbus: padėjo tvarkyti aplinką, labdaros kambarius, organizuoti vaikų užimtumą bei įvairius renginius ir šventes.  Savanoris  Zigmas Amrazaitis, dalyvaujantis projekte „Atrask save“, Centre darbavosi visą Kalėdų laikotarpį. Vaikinas ne tik padėjo išnešioti kalėdines dovanėles senoliams, kitiems paslaugas gaunantiems mūsų bendruomenės nariams, bet ir gilinosi į socialinio darbo specifiką, noriai padėdavo mūsų klientams ir lankomosios priežiūros darbuotojams. Juk ypač šventiniu laikotarpiu visiems norisi ir namus labiau pasipuošti, ir maisto įmantresnio pasiruošti, tad darbuotojai ne visada suspėja patenkinti tuokart padidėjusius žmonių poreikius. Taigi savanorių pagalba šventinėmis dienomis labai svarbi.

Dėkojame visiems buvusiems, esamiems ir būsimiems mūsų savanoriams. Laukiame Jūsų.

Įvadiniai globėjų (įtėvių) mokymai

Įvadiniai globėjų (įtėvių) mokymai

2018 m. sausio 2 d. 16.00 val. kviečiame į pirmąjį įvadinių globėjų (įtėvių) mokymų užsiėmimą.

Mokymai vyks Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre, II a. salėje.

Adresas: Veisiejų g. 17.

Informacija teikiama: tel.: 8 655 15504, 8 620 62638, 8 687 38942.

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Sveikiname