MŪSŲ TIKSLAS

MŪSŲ TIKSLAS

Teikti socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime Plačiau »

MŪSŲ UŽDAVINIAI

MŪSŲ UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti Plačiau »

MES SIEKIAME

MES SIEKIAME

Organizuoti ir teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti ar atgauti fizines funkcijas. Plačiau »

 

Moterų savipagalbos grupė

Globos centro informacija

Nuotoliniai susitikimai

Kviečiame susitikti nuotoliniu būdu

Globėjų/įtėvių savipagalbos grupė

Apie įstaigos veiklą karantino metu

PRANEŠAME, KAD DĖL KARANTINO DARBAS ĮSTAIGOJE RIBOJAMAS

Karantino laikotarpiu į įstaigos pastatus pašaliniams patekti draudžiama.

Dėl paslaugų namuose teikimo. Asmenims, gaunantiems integralią pagalbą, yra užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas pagal iš anksto suderintą grafiką. Informacija suteikiama tel.  8 687 35908.

Dėl pagalbos į namus teikimo. Asmenims, gaunantiems šias paslaugas, yra užtikrinamas gyvybiškai svarbių paslaugų teikimas: nuperkamas maistas, vaistai, kurie iš anksto suderinus su klientu paliekami prie jo durų. Informacija suteikiama tel. 8 620 62638.

Dėl socialinės priežiūros šeimoms teikimo. Šeimoms paslaugos teikiamos intensyviau, tačiau nuotoliniu būdu, tam tikrais atvejais ar esant rizikai, teiksime paslaugas asmens namuose. Informaciją suteiks Jūsų šeimos socialinis darbuotojas.

Dėl globos centro veiklos. Reikalingos būtinosios paslaugos teikiamos dirbant nuotoliniu būdu. Informacija suteikiama tel. 8 659 83969

Dėl specialių poreikių vertinimo. Asmens veiklas ir gebėjimus vertinsime susisiekę su asmenimis ar jų atstovais telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis. Informacija suteikiama tel.  8 687 35908.

Paramos teikimas pagamintu maistu Viečiūnų ir Leipalingio savarankiško gyvenimo namuose stabdomas.

Paramos teikimas drabužiais ir avalyne stabdomas.

Veikla centro salėse stabdoma.

Dėl techninės pagalbos priemonių, transporto organizavimo kreiptis bendruoju telefonu.

Bendras el.p. druskininkuspc@gmail.com, tel. 8 313 58 072, 8 659 67587

 

Susitikimas atšaukiamas

Siekiant sumažinti galimybę užsikrėsti coronavirusu,

atšaukiamas kovo mėn. 19 d. numatytas

globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savipagalbos grupės susitikimas.

Apie kitą susitikimą informuosime.

Globos centro informacija

Pakeisti teksto dydį