MŪSŲ TIKSLAS

MŪSŲ TIKSLAS

Teikti socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime Plačiau »

MŪSŲ UŽDAVINIAI

MŪSŲ UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti Plačiau »

MES SIEKIAME

MES SIEKIAME

Organizuoti ir teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti ar atgauti fizines funkcijas. Plačiau »

 

Žengiam į Naujuosius

Žengiam į Naujuosius!

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras šiemet šv. Kalėdas pasitiko tradiciškai – dalindamas Savivaldybės sveikinimus bei dovanėles labiausiai dėmesio stokojantiems bendruomenės nariams. Linkėjimai ir dovanos buvo nuvežtos kartu su LPS Druskininkų Bočių programa į pensionatus ir globos namus, kuriuose gyvena mūsų savivaldybės gyventojų. Senelius, neįgaliuosius, kuriems kiekvienas dėmesio ženklas yra taip svarbus ir laukiamas, Centro darbuotojų vardu pasveikino direktotė Asta Aleksienė. Šiemet buvo sumanyta prie tradicinių vaikų svajonių išpildymo akcijos, įgyvendinti ir lankomų namuose klientų svajonių išsipildymą. Buvo apklausti lankomosios priežiūros paslaugas gaunantys žmonės, kokių jie turi svajonių, su kuo jiems asmeniškai asocijuojasi Kalėdos. Vieniems senoliams iki pilnos kalėdinės nuotaikos trūko medučio, kitiems norėjosi saldumynų ar mezgimo siūlų, bet bene pagrindinis visų noras – pasipuošti kvapnią eglės šaką. Šią daugelio SPC klientų svajonę padėjo įgyvendinti Druskininkų miškų urėdija, aprūpinusi visus norinčius puikiomis eglių šakomis. O norintiems jau papuoštos eglutės, Vaikų dienos užimtumo centro vaikučiai savo rankomis pagamino žaisliukų.

VDUC vaikams šios Kalėdos taip pat buvo linksmos ir dosnios. Šiemet jie patys sukūrė šventę sau ir savo draugams. Gruodžio 23 d. Centro salėje prie pačių vaikų pasigamintos eglės iš nudažyto kartono, papuošto vaikų rankdarbiais ir smulkiomis eglišakėmis, mergaitės šoko pagal įvairiais muzikos stiliais aranžuotą papuliariąją „Jingle bells“. Kalėdų senis diskutavo su žiūrovais ir šokėjomis, mokydamasis „valdyti“ kompiuterį, o susirinkę draugai sveikino vaikus ir vieni kitus, linkėdami pačių gražiausių dalykų ateinančiais metais. Vaikams buvo išdalintos Svajonių išsipildymo akcijos dovanėlės, rėmėjai ir draugai įteikė dovanų visiems Centro vaikams.

Gruodžio 30 d. prie tos pačios eglės SIŽGB Druskininkų „Viltis“ nariai, dalyvavę prieškalėdinėje VDUC šventėje, visus pakvietė į savo tarpšventinę popietę. Jos metu visus linksmino Alytaus teatro aktoriai, taip pat neapsieita be dovanų ir linkėjimų. Bet labiausiai sujaudino šventės dalyviai – neįgalieji skaitė, deklamavo eiles. Kas kaip galėdami, kaip mokėdami, bet nuoširdžiai ir jautriai.

Ir nors Kalėdų varpeliai nuaidėjo, Naujametinis šurmulys nuščiuvo, smagu žinoti, jog į 2016-uosius įžengėm linksmai, draugiškai, su viltimi. Viltimi ir žinojimu, jog Druskininkų bendruomenė – vieninga, draugiška ir moka džiaugtis bei džiuginti kitus.

IMG_7053

 

DRAUGYSTĖS EGLĖ

 

DRAUGYSTĖS EGLĖ

Visą savaitę viltiečiai ir VDUC vaikai gamino žaisliukus iš antrinių žaliavų: kamštelių, tualetinio popieriaus ričių, atitarnavusių tampomojo ar folinio popieriaus atraižų, ardytų siūlų ir pan. Darbo metu buvo aptariamos medžiagos, kur dar galima būtų jas panaudoti. Labai svarbu buvo paskatinti ne tik vaikų fantaziją kurti, bet ir taupiai, tausojančiai pažvelgti į turimus resursus, savo vartojimo įpročius.

Gruodžio 14 d. Socialinių paslaugų centro galerijoje vyko „Draugystės eglės“ puošimas per savaitę gamintais žaisliukais. Likimo nelepinami vaikai savo rankomis susikūrė sau šventę: kabino žaisliukus, derino juos tarpusavyje, rodė, kuris kieno yra pagamintas, pasakojo, kaip jiem taip pavyko. Buvo dalinamasi ir mintimis apie tai, ką dar galima būtų padaryti iš tų pačių medžiagų, kuriami ateities projektai kitoms šventėms ir progoms.

Smagiausios akimirkos – iš fotosesija prie bendromis jėgomis padabintos Draugystės eglės.

IMG_6969 IMG_6970 (1)

Mes kartu!

Mes kartu!

Lapkričio 16 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro Vaikų dienos užimtumo centro ir „Vilties“ vaikai kartu paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną. Jau nebe pirmą kartą šių organizacijų nariai nuveikia kažką gražaus ir prasmingo kartu. Drauge dalyvavome ekologinėje akcijoje „Kamštelių vajus“, žolynėliais marginome audinius, kviečiame vieni kitus į savo renginius, o štai Tarptautinę tolerancijos dieną sumanėme paminėti gamindami spalvingas žvaigždutes iš popieriaus: kiekvienas pasirinko darbą pagal savo jėgas: kas karpė juosteles, kas suko penkiakampias figūras, kitiems geriau sekėsi iš pagamintų penkiakampių lankstyti žvaigždutes. Darbas vyko kalbantis apie tai, kas yra tolerancija, kaip kiekvienas ją supranta ir tai parodo.

Atrodytų paprastas darbelis, bet renginio dalyviai pavargo: jau ir juostelės pradėjo ne į tą pusę suktis, ir žvaigždučių kampukai ne taip ryškiai linkti, todėl padarėme pertraukėlę. Jos metu viltiečiai pavaišino dalyvius saldumynais, o pasisėmę jėgų visi kibo prie bendro piešinio-linkėjimo. Spalvotom kreidutėm vienas paskui kitą eidami tyloje vaikai ir suaugusieji nupiešia kas ką nori (saulutę, gėlės kotą ar visą gėlę, žmogeliuką, vaivorykštę, lietų ar namą). Niekas nesitaria, niekas nesipiktina, kad kitas užbaigė ar pagražino jo pradėtą detalę. Taip po penkiolikos minučių bendros kūrybos gimė spalvingas linkėjimas sau ir visiems: būti tolerantiškais, gerbti vieniems kitus, mylėti save, savo vienminčius ir net tuos, kurių nesupranti.

IMG_6870 IMG_6873

Rudens dovanos

RUDENS DOVANOS

Spalio 6 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centre įvyko renginys „Rudens dovanos“.

Probacijos tarnybos darbuotojai pavaišino VDUC vaikus rudens sodo gėrybėmis – kriaušėmis ir obuoliais. Pintinę vaisių atnešusi Probacijos tarnybos specialistė Kristina Pilitauskienė bendravo su vaikais ir domėjosi jų laisvalaikiu Centre, apžiūrėjo vaikų darbelius. Vaikai su ponia Kristina džiaugėsi gražiu ir dosniu sodo gėrybėmis rudeniu.

Ištuštintą pintinę vaikai grąžino poniai Kristinai padovanodami rudeninių lapų puokštę savo  rankomis dekoruotoje vazelėje.

20151006_160905 20151008_151009

“Baisu ir linksma”

Lapkričio 2 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centre įvyko Helovino renginys „Baisu ir linksma“.

Vaikai, dekoravę savo aplinką Helovino atributais – moliūgais, šikšnosparniais, vorais ir kitokiais anapusinio pasaulio simboliais, susirinko pasikalbėti apie baisiausius dalykus, kurie jiems yra nutikę. Vieniems tai buvo prisiminimas apie ėjimą naktį mišku, kitiems – artimo žmogaus liga ar netektis, dar kažkam – patirtas išgąstis, ar bausmės baimė padarius kažką negera, laukiant kontrolinio ir pan. Skirtingos vaikų patirtys parodė, kad jie kiekvienas savaip įsivaizduoja, kas yra blogai, skaudu, liūdna, baisu. Kiekvienas savaip blaško liūdesį, atsikrato baimės.

Ir nors sakoma, kad geriausiai viską gydo laikas ir juokas, apie savo nesmagias patirtis kalbėję vaikai skirtingai reagavo į draugų pasakojimus, neskubėjo šaipytis ar juokauti, bet dažniau pritardavo ir užjausdavo.

Tik pradėjus kurti moliūgines kaukes rimtį ir įsijautimą pakeitė atsargios šypsenos, juokingi komentarai ir linksmi kaukių išraiškų palyginimai.

 

fotikas 418 fotikas 420 (1)

Kai darganos rudens saulutę veja,

Tik rankos ir širdis žmogaus sušildyt gali.

Tik meilė artimui ar svetimam ledus ištirpdys,

Tik gėris dovanojamas Pasaulį šilumos pripildys.

 

Visus Socialinių paslaugų centro darbuotojus ir kolegas sveikinu su Lietuvos socialinių darbuotojų diena.

Linkiu sveikatos, stiprybės, sėkmės darbuose ir namuose.

Lai Jūsų širdžių šiluma, sklei-džiamas gėris ir pagalba kitiems žmonėms sušildo Jus pačius.

 

Druskininkų savivaldybės

socialinių paslaugų centro direktorė

Asta Aleksienė

Dzūkijos vaikų vasara 2015

„Dzūkijos vaikų vasara“ 2015

Rugpjūčio 25 d. Druskininkų VDUC vaikai lankėsi Alytuje, trečius metus vykstančiame vaikų dienos centrų suvažiavime „Dzūkijos vaikų vasara“. Linksmoje šventėje, kurią pravedė Alytaus teatro aktoriai – teatro direktorius su lėlėmis – buvo žaidimų, šokių ir varžybų, dovanų ir padėkų… Susirinkusius sveikino Alytaus miesto meras Vytautas Grigaravičius, šventės organizatoriai ir rėmėjai.

Po vienuolikos komandų prisistatymų ir gaivių ledinių vaišių vyresnieji vaikai dalyvavo policijos pareigūnų pravestose sportinėse rungtyse: virvės traukimas, šokinėjimas su maišais, mėtymas į krepšį. Būtent mėtymo į krepšį rungtyje mūsų vaikai pelnė trečią vietą ir gavo medalius. Mažesni vaikai dalyvavo lėlių pravestose kūrybinėse rungtyse, kur reikėjo surasti lobį, pūsti ir sprogdinti balionus bei kitaip linksmai pelnyti asmeninius ar komandinius saldžius prizus.

Po apdovanojimų visi dalyviai su policijos įžymybe Amsiu sušoko nuotaikingą šokį. Vaikams taip patiko „kieti judesiukai“ ir „krūta muzikėlė“, kad vienbalsiai buvo nuspręsta šokį pakartoti. O tada…

O tada buvo vaišės. Prisišėlus ir smagiai praleidus laiką su naujais draugais, pats tas buvo užkąsti ir atsigaivinti vaisvandeniais. Tačiau ir vaišės dar nebuvo kulminacija! Baigiant krimsti paskutinį kąsnį, pasigirdo motociklų riaumojimas ir pro teritorijos vartus į renginio aikštę pradėjo rinktis vienas už kitą dailesni ir įmantresni plieniniai žirgai. Jų raiteliai – baikeriai – mielai leido vaikams fotografuotis su savo motociklais, kai kuriems net pasisekė papozuoti su Amsiu ar su pačiais baikeriais.

Išlydėjus baikerių koloną, šventės šurmulys pamažu blėso, nuovargis ir įspūdžiai išsisklaidė po visus Dzūkijos kampelius. Grįžom namo gal ir pavargę, bet pilni nepakartojamų emocijų, džiugesio dėl patirtų nuotykių, dėkingi Alytaus miesto socialinių paslaugų centro darbuotojams už nuostabią šventę.

 

IMG_6454

 

 

Ekskursija į M. K. Čiurlionio memorialinį muziejų

Rugpjūčio 13 d. Druskininkų Vaikų dienos užimtumo centro ugdytiniai lankėsi M. K. Čiurlionio memorialiniame muziejuje. Po trumpos pažintinės ekskursijos Čiurlionių šeimos namuose, pasivaikščiojimo sode ir parodos peržiūros, vaikai turėjo galimybę piešti ant molbertų savo vizijas ir įspūdžius skambant M. K. Čiurlionio muzikai.

Ketvirtadienio popietė, praleista Čiurlionių namuose vaikams įsimins ilgam, nes dėmesys, skirtas jiems ir jų pačių dėmesys M. K. Čiurlioniui, buvo spalvingai, plačiais potėpiais su vaizduotės šėlsmu įamžinti jų darbuose. Šie darbeliai bus saugomi muziejaus archyve. Pasak muziejininkės Regitos Voitekianienės, užaugę vaikai galės atvykti čia ir pasižiūrėti, kokie jie buvo tada, kai susidraugavo su Mikalojumi Konstantinu Čiurlioniu, jo aplinka ir kūryba.

Ši ekskursija su edukacine programa – antrasis iš renginių, skirtų M. K. Čiurlionio 140-mečiui paminėti. Dar gegužės mėnesį VDUC vaikai parengė Lietuvos genijui skirtą parodą. Vaikiškomis rankutėmis perrašyti M. K. Čiurlionio svarbiausi gyvenimo faktai iliustruoti jo grafikos darbų reprodukcijomis, vaikų įrėmintomis savos kūrybos rėmeliuose. Net buvęs ilgametis M. K. Čiurlionio memorialinio muziejaus vedėjas dailininkas Adelbertas Nedzelskis teigiamai įvertino santūrų ir korektišką vaikų prisilietimą prie M. K. Čiurlionio.

IMG_6410

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

SKELBIMAS

           Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras skelbia konkursą Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Leipalingio skyriaus vedėjo pareigoms.

Įstaigos teisinė forma – Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos buveinė: Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai.

Įstaigos kodas 152160651.

 

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Leipalingio skyriaus vedėjo pareigos: organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Leipalingio skyriaus darbą, kad būtų įgyvendinami skyriaus nuostatuose nustatyti veiklos tikslai ir atliekamos funkcijos; vykdyti kitas funkcijas nustatytas skyriaus nuostatuose ir vedėjo pareigybės aprašyme.

 

          Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Būti Lietuvos Respublikos piliečiu, mokėti valstybinę kalbą.
  2. Turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą.
  3. Turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą socialinių paslaugų teikimo srityje.

4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, būti susipažinęs su Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso reikalavimais.

 

          Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

          Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodytą darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Užpildyti pretendento anketą.

5.  Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes.

6.  Savo, kaip skyriaus vedėjo, veiklos programą.

 

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos patvirtintos notaro. Dokumentai pateikiami Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre direktoriaus kabinete (Veisiejų g. 17) per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo.

Telefonas pasiteirauti (8 313) 58072, el. p. druskininkuspc@gmail.com

 

Pasitik vasarą saugiai, linksmai ir prasmingai!

IMG_6342

Birželio 19 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre vyko renginys „Pasitik vasarą saugiai!“, į kurį buvo kviečiami Centro klientai, Vaikų dienos užimtumo centro vaikai su tėveliais ir visi druskininkiečiai. Druskininkų policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnioji tyrėja Edita Vaitkevičiūtė su policijos savanore Aušra Klevinskaite pasakojo VDUC vaikams, jų tėveliams ir visiems susirinkusiems apie vasaros pavojus, tykančius prie vandens telkinių, gatvėje, einant pėsčiomis ar važiuojant dviračiu.

Renginio viešnia – VšĮ „Alytaus regiono keliai“ Kelių priežiūros ir saugaus eismo skyriaus inžinierė Neringa Bujakauskaitė patarė ir paaiškino dalyviams, kaip dėvėti atšvaitus, kaip saugiai elgtis perėjose ir kelkraščiuose. Pasak visų pranešėjų pagrindinė saugaus eismo taisyklė –  gatvėje ir keliuose elgtis atsakingai, saugant save bei kitus, tada suveiks ir patarimai, ir kelių eismo ar kitos saugaus elgesio taisyklės.

Teorinę dalį keitė praktiniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems. Vaikai pasiskirstė komandomis ir dėliojo skirtingų kelio ženklų dėliones, suaugusieji galėjo išmėginti akinius, kuriuos užsidėjus imituojami neblaivaus ar apsvaigusio nuo psichiką veikiančių medžiagų žmogaus matymas ir orientacija. Su tokiais akiniais reikėjo įveikti negudrias kliūtis, kurios pasirodė ne tokios jau paprastos „užsipylus akis“. Linksmo šurmulio fone Karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Druskininkų 3-ios kuopos kariūnai žymėjo dviračius ir kitus vertingus daiktus, buvo dalinamos atminimo dovanėlės, kurias įsteigė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. VDUC vaikai taip pat neliko skolingi naudingos informacijos ir patarimų žaidimo, diskusijos forma pateikusioms viešnioms. Druskininkų policijos komisariato ir VšĮ „Alytaus regiono keliai“ atstovėms buvo įteiktos vaikų sukurtos padėkos.

Pasak Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorės Astos Aleksienės, tokie renginiai, kai dalyvauja skirtingų amžiaus grupių, skirtingų socialinių sluoksnių bendruomenės nariai, turi neįkainojamą vertę bendruomenės gyvenime. Tai gyvas bendravimo, bendradarbiavimo ir darnaus sugyvenimo pavyzdys.

IMG_6327

 

*************************************************************************************************

Kai papartis rasos lašą kels aukštyn,

Kai mergaitės basos vainikus galvelėms pins,

Kai jaunuoliai aplink laužą šoks, dainuos,

Joninių nakties pašvaistės laimę dovanos…

Druskininkų savivaldybės

socialinių paslaugų centro kolektyvas

visus Jonus, Jonas, Jones ir Janinas

sveikina su vardadieniu-laisvadieniu!

____________________________________________________

VDUC draugiški vaikai ir jų draugai

 

Birželio 1 dieną Leipalingio, Viečiūnų ir Druskininkų VDUC vaikai minėjo Tarptautinę vaikų gynimo dieną „Draugiški vaikai“.

Į tradicinę šventę atvyko Druskininkų savivaldybės Socialinės paramos skyriaus vedėja Marytė Sasnauskaitė ir VTAT vedėja Vaiva Kirkauskienė su linkėjimais ir saldžiomis dovanomis, Druskininkų policijos komisariato vyresnioji specialistė Lina Rupeikienė ir jos pagalbininkė – policijos savanorė Aušra. Vaikus ir visus susirinkusius pasveikino Druskininkų Šaulių III kuopos vadas Ramūnas Šerpatauskas, Probacijos tarnybos specialistė Kristina Pilitauskienė. Ilgamečių Leipalingio VDUC draugų – draudimo kompanijos AVIVA – vardu Druskininkų biuro vadovė Vyda Leminskienė pasveikino vaikus ir pavaišino saldainiais, gaivius linkėjimus perdavė Druskininkų RASA, o šventės pabaigoje susirinkusieji mėgavosi BOBO PICOS gardžiomis vaišėmis ir leipalingiškių tortu.

O tarp sveikinimų su linkėjimais ir vaišių visi – vaikai ir suaugusieji, sudarę keturias komandas (Leipalingio, Viečiūnų, Druskininkų VDUC ir svečių) dalyvavo rungtyse: kurie daugiau komplimentų pasakys draugui, kurie greičiau aprengs savo komandos narį, kurie vienodesniais gabalėliais pasidalins duonos riekę. Policijos savanorė Aušra pravedė linksmą pantomimos rungtį, kurios dalyviams Druskininkų PK vyresnioji specialistė Lina Rupeikienė įteikė praktiškų dovanėlių.

Linksmas šurmulys, pagardintas BOBO picų skonio ir saldumynų, gaivinamas mineralinio vandens RASA užsitęsė, pokalbiai tarp vaikų ir suaugusiųjų, bendri žaidimai ir vaišės šventę darė įsimintinu ir prasmingu bendruomenės pasibuvimu. Be rangų ir etikečių, be išankstinių nusistatymų. Linksminosi visi.

 

 

IMG_6268 IMG_6267

IMG_6281IMG_6277

 

 

Šeima – jėga!

Gegužės 11-15 dienomis Druskininkų VDUC vaikų veikla buvo skirta šeimai. Per šeimos savaitę centro ugdytiniai piešė savo šeimas. Tie, kuriems ši tema pasirodė pernelyg jautri ir kurie negalėjo vienareikšmiai pavaizduoti savo dabartinės šeimos gyvenimo, piešė savo svajonių šeimą. Dirbdami vaikai prisiminė gražiausias akimirkas, patirtas kartu su tėvais, broliukais ir sesutėm, kažkas paminėjo šeimos tradicijas, kažkas pasidalino savo svajonėmis ir planais. Kasdien buvo kalbama vis kitomis temomis: vaikų auklėjimas, tėvų ir vaikų santykiai, šeimos narių pareigos ir t. t. Šeimos savaitės kulminacija tapo gegužės 15 d. Tarptautinės šeimos dienos paminėjimas ir stendo „Šeima – jėga!“ atidarymas.

seima-jega

 

 

 

PASAULIO VELYKOS

Balandžio 9 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre vyko Leipalingio, Viečiūnų ir Druskininkų vaikų dienos užimtumo centrų šventė „Pasaulio Velykos“. Kiek paankstintoms Vaikų Velykėlėms šalia esantį JUC aikštyną vaikai išpuošė rankų darbo gėlėmis, visi atsinešė puikią nuotaiką ir pintinę margučių, kurie buvo skirti šventinės estafetės rungtims.

Susirinkusiuosius pasveikino LR Seimo narės Kristinos Miškinienės padėjėja Inga Šimkonienė, palinkėjusi visiems sėkmės rungtyniaujant, puikios nuotaikos ir geros kloties būnant drauge, mokantis bendrauti ir bendradarbiauti, kuriant savo ateitį. Ponia Inga įteikė ir gerbiamos Seimo narės dovanas VDUC bei „Vilties“ vaikams. Šiltais žodžiais į vaikus ir kitus šventės dalyvius kreipėsi Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja Marytė Sasnauskaitė bei Druskininkų VTAT‘o atstovė Laimutė Bakšienė, taip pat įteikusios estafetės dalyviams simbolines dovanėles.

Trys komandos pradėjo renginį pasisveikinimu, kurio metu žiūrovams pristatė savo atstovaujamų šalių Velykų šventimo tradicijas ir papročius. Taigi, jau iš pradžių visi suprato, jog tądien rungtyniaus ne Druskininkai, Viečiūnai ir Leipalingis, bet Norvegijos, Graikijos ir Estijos tautų atstovai.

Visos estafetės rungtys (margučių ieškojimas pievoje, ridenimas į tolį, sukimas aplink savo ašį, nešimas šaukšte), buvo sumanytos taip, kad vaikai jose galėtų atskleisti ne tik savo judrumą, vikrumą, greitį, bet ir pastabumą, kūrybingumą, gebėjimą veikti komandoje.

Po permainingos kovos ir smagaus siautulio margaspalvėmis gėlėmis pražydusioje vejoje, susumavus rezultatus, norvegai laimėjo varžybas, o nuo jų ne ką teatsiliko estų (II vieta) ir graikų (III vieta) komandos.

Visos komandos gavo diplomus, išsidalijo svečių dovanas ir pasivaišinę skaniais naminiais pyragais bei arbata, sutvarkė aplinką ir išsiskirstė kupinos įspūdžių ir geros nuotaikos.

kelti kelti2 kelti3

2015 m. balandžio 1 d. Viečiūnuose vyko Pasaulinės pauksščių dienos minėjimas.

Parodytas dėmesys mažiesiems žemės gyventojams.

 

pauks pauks1 pauks3 pauksc2
 
 
 
 
 

Kovo 10 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre vyko Viečiūnų, Leipalingio ir Druskininkų VDUC lankančių vaikų viktorina ir Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-ųjų metinių paminėjimas.

Renginį pradėjo Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorė Asta Aleksienė, pasveikinusi visus su Lietuvai svarbia ir brangia švente, palinkėjusi viktorinos dalyviams sėkmės. Vaikų dienos užimtumo centrų draugai Bočiai, apsitaisę tautiniais drabužiais, pritariant vaikams ir kitiems šventės dalyviams, sugiedojo Lietuvos himną. Kaip tvirtos ir gražios kartų draugystės dovaną vaikai užrišo bočiams tautinių spalvų draugystės apyrankes.

Viktorinos dalyvių jėgos buvo apylygės, nes vaikai kelias savaites galėjo ruoštis iš Lietuvos istorijos, kultūros ir šių dienų aktualijų temų. Vis dėlto jaudulį labiausiai suvaldyti pavyko Druskininkų centro vaikams ir jiems atiteko pirmoji vieta. Viečiūniškiai su leipalingiečiais, surinkę vos keletu taškų mažiau, pasidalino 2 vietą. Kiekvienas centras gavo padėką už aktyvų dalyvavimą viktorinoje ir simbolinį „Nepriklausomybės nuo blogio aktą“. „Nepriklausomybės nuo blogio aktai“, pasirašyti Socialinių paslaugų centro direktorės, VDUC socialinių darbuotojų ir centrus lankančių vaikų, bus saugomi Leipalingio, Viečiūnų ir Druskininkų vaikų dienos užimtumo centruose.

Šventė baigėsi kukliomis vaišėmis, kurių metu Bočių atstovai džiaugėsi vaikų paslaugumu, dėmesingumu, vyko gyva diskusija viktorinos klausimais.

 

 

kovo11      kovo11-2

 

 

 

Gruodžio 31-oji – Blogų minčių atsikratymo diena.

Socialinių paslaugų centras siūlo naują vienkartinę Advento laikotarpio paslaugą! Tereikia užrašyti ant lapelio Jums ramybės neduodančias blogas mintis ir įmeskite į specialią dėžutę. Gruodžio 31 d. jos bus niekieno neskaitytos sudegintos.

kal1

Pamatysite, Jums tikrai palengvės, o Naujiesiems liks tik gražios ir pozityvios mintys!

 

Paslauga teikiama Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre (Veisiejų g. 17) pirmadieniais-ketvirtadieniais 8-17 val., penktadieniais 8-15 val.

 

 

 

 

 

 

 

Pasaulinė pyrago diena Leipalingyje

 

Lapkričio 6 d. Leipalingio seniūnijos salėje vyko Pasaulinės pyrago dienos paminėjimas.

Renginyje dalyvavo DUC vaikai su tėveliais, DUC projekto partneriai, Alytaus viešosios policijos Druskininkų policijos komisariato, Kauno apygardos probacijos tarnybos, Druskininkų savivaldybės viešoji bibliotekos atstovai, bendruomenės nariai.

Žaidimų, kuriuos vedė savanoriai, vaikų pasirodymų ir visų susirinkusiųjų pabuvimui gražų foną suteikė Antano Ruginio fotografijų paroda. Leipalingio Caritas vadovės Anelės Grigienės, Druskininkų policijos komisariato ryšiams su visuomene atstovės Editos Vaitkevičiūtės, probacijos tarnybos darbuotos Kristinos Pilitauskienės, kaimo turizmo ,,Poilsis prie Avirio“ savininkės Audronės Smaliukienės sveikinimus, mėgavimąsi pyragais ir šiaip pakilią renginio nuotaiką vainikavo pasižadėjimų iki metų pabaigos atlikti gerą darbą, pildymas.

Taip smagiai leipalingiškiai prisidėjo prie pasaulinės pyrago dienos paminėjimo, įtraukiant į bendruomenės gyvenimą socialinės rizikos šeimas ir asmenis, sutelkiant bendrai veiklai projekto dalyvius ir partnerius. Taip buvo pradėta nauja tradicija, siekiant propaguoti sveiką gyvenseną, viešo kalbėjimo įgūdžių lavinimą.

pyragai.staalspyragai.bendra (3)

Pica – skanu! O dar skaniau, kai kartu.

  Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro Druskininkų Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centro vaikai spalio pradžioje nusprendė pasipuošti… picomis. Ir taip paminėti spalio 25-ąją švenčiamą Pasaulinę picos dieną. Didžiuliame stende buvo pasakojama apie picos atsiradimą, pagrindinius produktus, linksmos istorijos apie šį populiarų patiekalą. Taip pat puikavosi vaikų pieštos ne tik tradicinės picos su pomidorais, dešra, grybais ir sūriu, bet ir visą vaikų vaizduotę perteikiančios fantastiškos picos su saldainiais, ledais, įvairiausiais vaisiais ir kitais mažųjų mėgstamais skanėstais.

  Ir nors spalio 25 d. šiemet sutapo su savaitgaliu, kai Centras nedirba, tačiau mūsų draugai – BOBO užkandinės vadovas Elmaras su savo puikių pagalbininkų komanda – pavaišino vaikus skaniausiomis picomis pirmadienį, spalio 27 d.

Centro vaikams tai buvo maloni ir labai skani staigmena, kurios, aktyviai rengdami picai skirtą stendą, jie tikrai nesitikėjo.

pica1 pica2

 

 

 

Socialinių darbuotojų dienos šventė

„Šypsaisi tu – šypsosi tau“

 

Spalio 29 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre surengtą Lietuvos socialinių darbuotojų dienos šventinį renginį „Šypsaisi tu – šypsosi tau“ poetiniu montažu pradėjo patys Socialinių paslaugų centro darbuotojai. Vėliau koncertavo „Bočių“ kolektyvas, neįgaliųjų draugijos ansamblis „Rasa“, Šeimos paramos centro pagyvenusių moterų klubo „Brydės“ narės.

Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas ir LR Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkė Kristina Miškinienė negailėjo gražių ir šiltų padėkos žodžių žmonėms, nuoširdžiai ir atsidavusiai atliekantiems sunkų bet labai reikalingą darbą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė taip pat sveikino socialinius darbuotojus, o trims iš jų – Druskininkų socialinių paslaugų centro lankomosios priežiūros darbuotojams Janinai Čepanauskienei ir Dariui Lukauskui bei Druskininkų savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausiajai socialinių išmokų specialistei Aušrai Malinauskaitei įteikė padėkas. Šventėje taip pat dalyvavo mero pavaduotojas Linas Urmanavičius, Savivaldybės administracijos direktorės pavaduotoja Violeta Grigorienė, socialinio darbo kolegos, socialinių paslaugų gavėjai, socialiniai Centro partneriai, ir didelis būrys gražios Druskininkų bendruomenės, sugyvenančios ir bendradarbiaujančios po vienu stogu.

Šventės leitmotyvu tapo dalijimasis šypsena, kaip simbolinis raktas į savo ir svetimo, bendraminčio ir esančio užribyje širdį, nuo ko prasideda bendrystė ir bendradarbiavimas, tvarios ir gražios bendruomenės kūrimas.

Socialinių paslaugų centras organizavo neįgalių ir sunkiai vaikštančių paslaugų gavėjų atvežimą į šventę. Visi jie sulaukė ypatingo šeimininkų ir renginio organizatorių dėmesio.

Šventę vainikavo Druskininkų socialinių paslaugų centro darbuotojų jau trečius metus tęsiama graži socialinė akcija – visi buvo vaišinami pačių darbuotojų keptais obuolių pyragais, arbata. Smaguriaudami ir bendraudami svečiai galėjo paskaityti savo ir kitų Centrui brangių žmonių linkėjimus ant linkėjimų obuoliais apkibusios obels.

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro informacija.

10

12  13

1415

1617

1819

20

21

2223

2425

2627

28293031 32

 

 

2014 m. rugsėjo 29 d. 17 val.

Jaunimo užimtumo salėje vyks Lietuvos socialinių darbuotojų ir Pasaulinės pagyvenusių žmonių dienos šventinis renginys

„Šypsaisi tu – šypsosi tau“

Pabūsime kartu, vaišinsimės Socialinių paslaugų centro darbuotojų keptu pyragu ir arbata.

Renginio organizatoriai

 

DZŪKIJOS VAIKŲ VASARA

Rugpjūčio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas ir mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė dalyvavo Vaikų dienos centrų suvažiavime „Dzūkijos vaikų vasara-2″, kuris vyko VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro kiemelyje. Į linksmą ir spalvingą šventę susirinko Prienų socialinių paslaugų centro vaikų dienos grupę, Varėnos vaikų dienos centrą „Versmė”, Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro vaikų ir paauglių dienos ir užimtumo centrą, Alovės, Krokialaukio ir Alytaus VšĮ „Padovanokime šypseną”, SOS vaikų kaimų Alytaus vaikų dienos centrą, „Paramos šeimai” Seirijų bendruomenės komiteto vaikų dienos centrą „Šilas”, Alytaus rajono Butrimonių gimnazijos vaikų dienos centrą  lankantys vaikai ir juos lydintys darbuotojai, Alytaus vaikų globos namų globotiniai.

Susirinkusiuosius linksmino ir renginį vedė Alytaus miesto teatro aktorės Onutė Gudaitytė ir Inesa Pilvelytė, o joms draugiją palaikė policijos talismanas – šuo Amsis.

Renginio organizatorius ir svečius pasveikino Alytaus miesto savivaldybės meras Jurgis Krasnickas ir mero pavaduotoja Nijolė Makštutienė. Miesto vadovas pasidžiaugė puikia švente ir puikia renginio organizatorių iniciatyva, susirinkusiems linkėjo geros nuotaikos ir sėkmės vaikų dar laukiančiuose žaidimuose ir atrakcijose, o mero pavaduotoja N. Makštutienė vaikams įteikė saldainių.

Renginio dalyvius sveikino ir VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktorė Gita Špucienė, kuri  pasidžiaugė suvažiavimo dalyvių gausa. Į šį suvažiavimą atvyko daugiau kaip šimtas Dzūkijos regiono vaikų ir juos lydinčių asmenų. Pasak G. Špucienės, šis renginys – puiki proga susitikti su kolegomis pasidžiaugti nuveiktais darbais, pasiguosti, pasigirti, aptarti problemas. „Tikimės, kad suvažiavimo metu užmegzti kontaktai paskatins mus kurti bendrus planus ir projektus,”– sakė ji.

Renginį tęsė linksmi vaikų pasirodymai, varžybos ir įvairios atrakcijos.

 SVENTE

 

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

SKELBIMAS

           Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras skelbia konkursą Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Leipalingio skyriaus vedėjo pareigoms.

Įstaigos teisinė forma – Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos buveinė: Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai.

Įstaigos kodas 152160651.

 

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Leipalingio skyriaus vedėjo pareigos: organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Leipalingio skyriaus darbą, kad būtų įgyvendinami skyriaus nuostatuose nustatyti veiklos tikslai ir atliekamos funkcijos; vykdyti kitas funkcijas nustatytas skyriaus nuostatuose ir vedėjo pareigybės aprašyme.

 

          Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Būti Lietuvos Respublikos piliečiu, mokėti valstybinę kalbą.
  2. Turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą.
  3. Turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą socialinių paslaugų teikimo srityje.

4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, būti susipažinęs su Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso reikalavimais.

 

          Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

          Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodytą darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Užpildyti pretendento anketą.

5.  Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes.

6.  Savo, kaip skyriaus vedėjo, veiklos programą.

 

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos patvirtintos notaro. Dokumentai pateikiami Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre direktoriaus kabinete (Veisiejų g. 17) per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo.

Telefonas pasiteirauti (8 313) 58072, el. p. druskininkuspc@gmail.com

 

Licencija patvirtina, kad kokybiška Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veikla atitinka gyventojų poreikius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589) socialinės globos licencijavimas buvo numatytas nuo 2010 m. sausio 1 d., tačiau dėl šalies ekonominės padėties ir atsižvelgus į socialinės globos įstaigų pasirengimą licencijavimui, jis buvo atidėtas vėlesniam laikotarpiui. Nuo 2013 m. sausio 2 d. socialinės globos teikėjai gali licencijuotis savanoriškai, o nuo 2015 m. sausio 1 d. visoms socialinės globos paslaugas teikiančioms įstaigoms socialinės globos licencija bus privaloma. Socialinės globos licencijavimą vykdo Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinių reikalų ir darbo ministerijos.

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras teikia dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, kurioms teikti taip pat reikalinga licencija. Socialinių paslaugų centras atitiko visus licencijuojamai įstaigai keliamus reikalavimus ir 2014 m. liepos 31 d. jam buvo suteikta socialinės globos licencija.

2014 m. rugpjūčio 19 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Aivydas Keršulis socialinės globos licenciją įteikė Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorei Astai Aleksienei.

 

 

                                     lic

Pakeisti teksto dydį