MŪSŲ TIKSLAS

MŪSŲ TIKSLAS

Teikti socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime Plačiau »

MŪSŲ UŽDAVINIAI

MŪSŲ UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti Plačiau »

MES SIEKIAME

MES SIEKIAME

Organizuoti ir teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti ar atgauti fizines funkcijas. Plačiau »

 

Guboja dovanoja parodą

Kūrybinės metamorfozės 2019

Balandžio 24 d. 14 val.  Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro galerijoje įvyko Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriaus ugdytinių parodos „Kūrybinės metamorfozės 2019“ atidarymas. Parodos iniciatorės ir rengėjos – mūsų gubojiečių mokytojos – menininkė bei galeristė Jūratė Kazakevičiūtė ir dailės mokytoja Aurelija Vilūnienė.

Ypatingą parodos atidarymo nuotaiką kūrė „Spalvų muzikos“ orkestras, vadovaujamas Romualdo Brūzgos. Koncerto metu visi apsilankiusieji tapo muzikantais…

Parodos organizatorių ir kūrėjų atvyko pasveikinti Druskininkų savivaldybės atstovai, bičiuliai iš LSIŽGB Druskininkų „Viltis“ bei kitų nevyriausybinių organizacijų, autorių tėveliai ir draugai.

Mokytojos apgailestauja, kad visiems jų ugdytinių kūriniams parodyti galerijoje neužtenka erdvės: kiekvienas kūrinys – atskiras pasaulis, skirtingi išgyvenimai, nepakartojamos emocijos ir vaizdiniai. Nesvarbu, kad skirtingi autoriai naudoja tas pačias technikas (o jų gausa parodos ekspozicijoje pribloškianti: koliažas, grafika, piešinys, tapyba ant stiklo, keramika ir papjemaršė su dekupažo dekoru ar tekstilės elementais…) – kiekvienas autorius sukuria kažką savito ir labai individualaus. Tai, kad pateikiama tokia gausybė technikų, parodos organizatorėms savotiškai palengvino darbų sugrupavimą ir sutalpinimą ribotoje erdvėje.

Taigi, nuo šiandien Socialinių paslaugų centro šviesi galerijos erdvė bus užpildyta kruopštaus ir spalvingo, mąslaus ir žaismingo, santūraus ir provokuojančio meno kūriniais, kuriais kviečiame visus pasigrožėti Veisiejų g. 17, Druskininkuose.

Globos centro informacija

KVIETIMAS

Maloniai kviečiame į LSKD “Guboja” Druskininkų sk. narių kūrybinių dabų parodą
„Kūrybinės metamorfozės 2019“

Parodos atidarymas įvyks 2019 balandžio 24 d. 14 val. Druskininkų socialinio paslaugų centro galerijoje (Veisiejų g.17)

Dalyvauja: LSKD “Guboja” SPALVŲ ORKESTRAS (vad. V.R. Brūzgai)

Siekiame kokybės

Išorinis auditas

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras 2017 m. rugpjūčio 4 d. VšĮ Valakupių reabilitacijos centrui pateikė paraišką dalyvauti projekte ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS (European Quality in Social Services – Europos socialinių paslaugų kokybės standartas) kokybės sistemą“. Iš 35 pateiktų paraiškų iš visos Lietuvos atrinkta 20 socialinių paslaugų įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis. Projekto tikslas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos įdiegimas įstaigoje, siekiant gauti EQUASS užtikrinimo sertifikatą socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugoms. EQUASS sertifikavimo sistema skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje.

Balandžio 15-16 d. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras sulaukė išorinio audito, po kurio paaiškės, ar Centras atitinka europinius standartus ir ar mums bus suteiktas Equass kokybės sertifikatas.

Sveikiname

Bočių dovana

Spalvinga, marga, įspūdinga…

Dvi dienas Socialinių paslaugų centro salėje vyko Bočių moterų sukurtų rankdarbių paroda, skirta Velykų laukimui ir pasiūliusi begales idėjų, kaip pasipuošti aplinką, šventinį stalą prasminga pavasario proga.

Globos centro informacija

Kovo 28 d. 17.30 val.

kviečiame į globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savipagalbos grupės susitikimą tema

Vaiko pageidaujamo elgesio skatinimo būdai“.

Informacija tel.: 8 659 83969, 8 655 15504, 8 687 38942, 8 620 62638

Susitikimas vyks Veisiejų g. 17, Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre

Kvalifikacijos tobulinimas

Sisteminė pagalba šeimai, susiduriančiai su vaiko negalia, sveikatos, raidos, elgesio ir emocijų iššūkiais

Seminarą pravedė lektorė Aušra Stančikienė, supažindinusi neįgalius vaikus auginančius tėvus ir ugdymo, gydymo bei socialinių paslaugų specialistus su tėvystės modeliais – kaip išgyvenimo strategijomis. Daug dėmesio skirta Lietuvos ir užsienio šalių kompleksinės pagalbos sistemų palyginimui bei vizijoms aptarti. Tėvai ir specialistai dalinosi asmeninėmis patirtimis, nurodydami iškylančius sunkumus, esmines spragas, išsakydami lūkesčius.

Lektorė akcentavo holistinio požiūrio į šeimą, sveikatos problemą turinčius asmenis (ypač vaikus) aktualumą, savo pasakojimu apie asmeninius išgyvenimus skatino susirinkusius tėvus, auginančius negalią turinčius vaikus, prisiminti pirmuosius savo pojūčius ir emocijas, sužinojus, jog jų vaikutis kitoks.

Buvo atliekamos praktinės užduotys: sudaromas pagalbos šeimai, auginančiai kitokį vaiką, planas. Demonstruota jautri videomedžiaga.

Kovo 28 d. 17.30 val.

kviečiame į globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savipagalbos grupės susitikimą tema

„Vaiko pageidaujamo elgesio skatinimo būdai“.

Informacija tel.: 8 659 83969, 8 655 15504, 8 687 38942, 8 620 62638

Susitikimas vyks Veisiejų g. 17, Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre