MŪSŲ TIKSLAS

MŪSŲ TIKSLAS

Teikti socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime Plačiau »

MŪSŲ UŽDAVINIAI

MŪSŲ UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti Plačiau »

MES SIEKIAME

MES SIEKIAME

Organizuoti ir teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti ar atgauti fizines funkcijas. Plačiau »

 

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRAS

SKELBIMAS

           Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras skelbia konkursą Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Leipalingio skyriaus vedėjo pareigoms.

Įstaigos teisinė forma – Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga.

Įstaigos buveinė: Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai.

Įstaigos kodas 152160651.

 

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Leipalingio skyriaus vedėjo pareigos: organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti Leipalingio skyriaus darbą, kad būtų įgyvendinami skyriaus nuostatuose nustatyti veiklos tikslai ir atliekamos funkcijos; vykdyti kitas funkcijas nustatytas skyriaus nuostatuose ir vedėjo pareigybės aprašyme.

 

          Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

  1. Būti Lietuvos Respublikos piliečiu, mokėti valstybinę kalbą.
  2. Turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą.
  3. Turėti ne mažesnį kaip 2 metų darbo stažą socialinių paslaugų teikimo srityje.

4. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus, būti susipažinęs su Lietuvos socialinių darbuotojų etikos kodekso reikalavimais.

 

          Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis).

 

          Pretendentas privalo pateikti:

1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.

2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą, kvalifikaciniuose reikalavimuose nurodytą darbo stažą patvirtinantį dokumentą ir šių dokumentų kopijas.

3. Gyvenimo aprašymą.

4. Užpildyti pretendento anketą.

5.  Savo privalumų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes.

6.  Savo, kaip skyriaus vedėjo, veiklos programą.

 

Pretendentai gali pateikti dokumentus asmeniškai arba siųsti registruotu laišku. Jeigu dokumentai siunčiami registruotu laišku, pateikiamos dokumentų kopijos patvirtintos notaro. Dokumentai pateikiami Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre direktoriaus kabinete (Veisiejų g. 17) per 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo.

Telefonas pasiteirauti (8 313) 58072, el. p. druskininkuspc@gmail.com

 

Licencija patvirtina, kad kokybiška Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro veikla atitinka gyventojų poreikius

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymu (Žin., 2006, Nr. 17-589) socialinės globos licencijavimas buvo numatytas nuo 2010 m. sausio 1 d., tačiau dėl šalies ekonominės padėties ir atsižvelgus į socialinės globos įstaigų pasirengimą licencijavimui, jis buvo atidėtas vėlesniam laikotarpiui. Nuo 2013 m. sausio 2 d. socialinės globos teikėjai gali licencijuotis savanoriškai, o nuo 2015 m. sausio 1 d. visoms socialinės globos paslaugas teikiančioms įstaigoms socialinės globos licencija bus privaloma. Socialinės globos licencijavimą vykdo Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinių reikalų ir darbo ministerijos.

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras teikia dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas, kurioms teikti taip pat reikalinga licencija. Socialinių paslaugų centras atitiko visus licencijuojamai įstaigai keliamus reikalavimus ir 2014 m. liepos 31 d. jam buvo suteikta socialinės globos licencija.

2014 m. rugpjūčio 19 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamento direktorius Aivydas Keršulis socialinės globos licenciją įteikė Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorei Astai Aleksienei.

 

 

                                     lic

Renginys “Pasitik vasarą saugiai, linksmai ir prasmingai”

Pasitik vasarą saugiai, linksmai ir prasmingai!

IMG_6342

 

Birželio 19 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre vyko renginys „Pasitik vasarą saugiai!“, į kurį buvo kviečiami Centro klientai, Vaikų dienos užimtumo centro vaikai su tėveliais ir visi druskininkiečiai. Druskininkų policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio vyresnioji tyrėja Edita Vaitkevičiūtė su policijos savanore Aušra Klevinskaite pasakojo VDUC vaikams, jų tėveliams ir visiems susirinkusiems apie vasaros pavojus, tykančius prie vandens telkinių, gatvėje, einant pėsčiomis ar važiuojant dviračiu.

Renginio viešnia – VšĮ „Alytaus regiono keliai“ Kelių priežiūros ir saugaus eismo skyriaus inžinierė Neringa Bujakauskaitė patarė ir paaiškino dalyviams, kaip dėvėti atšvaitus, kaip saugiai elgtis perėjose ir kelkraščiuose. Pasak visų pranešėjų pagrindinė saugaus eismo taisyklė –  gatvėje ir keliuose elgtis atsakingai, saugant save bei kitus, tada suveiks ir patarimai, ir kelių eismo ar kitos saugaus elgesio taisyklės.

Teorinę dalį keitė praktiniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems. Vaikai pasiskirstė komandomis ir dėliojo skirtingų kelio ženklų dėliones, suaugusieji galėjo išmėginti akinius, kuriuos užsidėjus imituojami neblaivaus ar apsvaigusio nuo psichiką veikiančių medžiagų žmogaus matymas ir orientacija. Su tokiais akiniais reikėjo įveikti negudrias kliūtis, kurios pasirodė ne tokios jau paprastos „užsipylus akis“. Linksmo šurmulio fone Karininko A. Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės Druskininkų 3-ios kuopos kariūnai žymėjo dviračius ir kitus vertingus daiktus, buvo dalinamos atminimo dovanėlės, kurias įsteigė Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos. VDUC vaikai taip pat neliko skolingi naudingos informacijos ir patarimų žaidimo, diskusijos forma pateikusioms viešnioms. Druskininkų policijos komisariato ir VšĮ „Alytaus regiono keliai“ atstovėms buvo įteiktos vaikų sukurtos padėkos.

Pasak Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorės Astos Aleksienės, tokie renginiai, kai dalyvauja skirtingų amžiaus grupių, skirtingų socialinių sluoksnių bendruomenės nariai, turi neįkainojamą vertę bendruomenės gyvenime. Tai gyvas bendravimo, bendradarbiavimo ir darnaus sugyvenimo pavyzdys.

 

Renginys “Tau, miela mamyte”

Tau miela MAMYTE

Gegužės  pirmąjį sekmadienį švenčiama  Motinos diena – viena gražiausių pavasario švenčių.

Šią dieną visi skubame pasveikinti mylimas ir branginamas mamas. Kvapniausi žiedai, skambiausi žodžiai, gražiausios eilės tądien būna skiriami mamoms. O mums, vaikams, taip gera regėti mamos veidą, pasipuošusį šypsena ir spindėte spindinčias akis. Kad tos akys spindėtų dar stipriau, Viečiūnų vaikų dienos centro vaikai visą savaitę gamino dovanėles savo mamytėms.

mamyciu mamyciu1

VIEČIŪNŲ SKYRIAUS GYVENTOJAI SAVO PATIRTIMI DALIJOSI SU ŽEMAIČIAIS

Vykdant projektą, „Viečiūnų savarankiško gyvenimo namų gyvenimo kokybės gerinimas ir verslumo skatinimas“ NR. LEADER-12-DRUSKININKAI-02-022
2014 m. gegužės 15-16 dienomis Viečiūnų skyriaus gyventojams suorganizuotas patirties su visuomene pasidalinimo renginys, išvyka į Šilalės rajoną, Klaipėdą bei Palangą. Projekto dalyviai projekto metu įgytais įgūdžiais ir žiniomis pasidalino su Šilalės rajono socialinių paslaugų namų, VšĮ „Gyvenimo namų“ bei „Klaipėdos vilties“ paslaugų gavėjais ir administracija. Išvykos metu buvo renkama informacija, dalinamasi patirtimi su Šilalės rajone, Klaipėdoje gyvenančiai neįgaliaisiais, kaip ir kokius suvenyrus, rankdarbius gamina užsiėmimų metu, kaip juos apipavidalina, realizuoja. Išvykos metu buvo svarstomi klausimai, ar tokia veikla skatina savarankiško gyvenimo namų gyventojų verslumą, norą užsidirbti.
DSCF0752

VIEČIŪNŲ SKYRIAUS GYVENTOJŲ DARBŲ PARODA

DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO VIEČIŪNŲ SKYRIUS

NUO 2013 M. BIRŽELIO MĖNESIO VYKDO PROJEKTĄ

„VIEČIŪNŲ SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ GYVENIMO KOKYBĖS GERINIMAS IR VERSLUMO SKATINIMAS“

Nr. LEADER-12-DRUSKININKAI-02-022

 

VYKDANT PROJEKTĄ, VIEČIŪNŲ SKYRIAUS TERITORIJOJE, PASODINTA DALIS PROJEKTE NUMATYTŲ DAUGIAMEČIŲ AUGALŲ, LIKUSI DALIS AUGALŲ BUS PASODINTI ŠIAIS METAIS. SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ GYVENTOJAI IŠMOKO SODINTI TUJAS, JAS PRIŽIŪRĖTI.

VIEČIŪNŲ SKYRIAUS GYVENTOJAMS PRAVESTI SKIAUTINIŲ SIUVIMO IR ATVIRUČIŲ GAMYBOS UŽSIĖMIMAI. UŽSIĖMIMŲ METU GYVENTOJAI IŠMOKO SIŪTI SIUVIMO MAŠINA. SIUVO SKIAUTINIUS, PAGALVĖLES, ŽAISLUS BEI APLIKACIJAS. ATVIRUČIŲ GAMYBOS UŽSIĖMIMŲ METU SAVARANKIŠKO GYVENIMO NAMŲ GYVENTOJAI IŠMOKO DARYTI ŠVENTINES ATVIRUTES, PAKVIETIMUS.

DSCF0655       DSCF0659

DSCF0669  DSCF0660

DSCF0662   DSCF0666

DSCF0663                  DSCF0665

Rudenėlio šventė Viečiūnuose

2013 m. spalio 6 d. Viečiūnuose vyko Rudenėlio šventė „Teatralizuotas ruduo Viečiūnuose“.

Vykdant Druskininkų vietos veiklos grupės projektą „Viečiūnų savarankiško gyvenimo namų gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas ir verslumo skatinimas” Viečiūnų skyriaus gyventojams buvo organizuojami atviručių gamybos užsiėmimai, kurių metu gyventojai išmoko gaminti atvirutes. Viečiūnų skyriaus gyventojai  savo pagamintas atvirutes, noriai demonstravo Rudenėlio šventės svečiams.

 Socialinės darbuotojos šventei sukūrė rudens gėrybių skėtį. Skėtis pasirinktas neatsitiktinai, jis simbolizuoja socialines paslaugas teikiamas po vienu stogu. Po „skėčiu“ vaikai ir jų tėvai susiburia ir pasidžiaugti ir pasiguosti. Labai smagu, kad šventėje mūsų darbai neliko nepastebėti, mes gavome ne tik daug dėmesio, pagyrų, bet ir ypatingą prizą.

DSCF0060   DSCF0083   DSCF0082

DSCF0087     DSCF0117  DSCF0172

 DSCF0129   DSCF0196   DSCF0173

DSCF0187   DSCF0206

Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus lankėsi Socialinių paslaugų centre

2013 m. rugpjūčio 20 d. Socialinių paslaugų centre lankėsi Jo Ekscelencija Prezidentas Valdas Adamkus. Prezidentas Valdas Adamkus susitiko su Socialinių paslaugų centro darbuotojais, visomis nevyriausybinėmis organizacijomis bei aplankė dienos užimtumo centrus.

IMG_4408         IMG_4411         IMG_4414

    IMG_4416       IMG_4417       IMG_4420

Projektas “Viečiūnų savarankiško gyvenimo namų gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas ir verslumo skatinimas”

2013 m. liepos mėnesį pradėtas vykdyti projektas “Viečiūnų savarankiško gyvenimo namų gyventojų gyvenimo kokybės gerinimas ir verslumo skatinimas”. Šis projektas skirtas Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro Viečiūnų skyriaus gyventojams. Įgyvendinant projektą siekiam didinti savarankiško gyvenimo namų gyventojų užimtumą, skatinant verslumą ir integraciją į Druskininkų kurorto plėtrą. Pirmo projekto etapo metu Viečiūnų skyriaus gyventojai kartu su Socialinių paslaugų centro darbuotojais mokėsi sodinti tujas.

 

 

 

 

Viečiūnų skyriaus atidarymas

Europos senėjimo ir kartų solidarumo metams skirtų renginių planas