MŪSŲ TIKSLAS

MŪSŲ TIKSLAS

Teikti socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime Plačiau »

MŪSŲ UŽDAVINIAI

MŪSŲ UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti Plačiau »

MES SIEKIAME

MES SIEKIAME

Organizuoti ir teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti ar atgauti fizines funkcijas. Plačiau »

 

Bočių dovana

Spalvinga, marga, įspūdinga…

Dvi dienas Socialinių paslaugų centro salėje vyko Bočių moterų sukurtų rankdarbių paroda, skirta Velykų laukimui ir pasiūliusi begales idėjų, kaip pasipuošti aplinką, šventinį stalą prasminga pavasario proga.

Globos centro informacija

Kovo 28 d. 17.30 val.

kviečiame į globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savipagalbos grupės susitikimą tema

Vaiko pageidaujamo elgesio skatinimo būdai“.

Informacija tel.: 8 659 83969, 8 655 15504, 8 687 38942, 8 620 62638

Susitikimas vyks Veisiejų g. 17, Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre

Kvalifikacijos tobulinimas

Sisteminė pagalba šeimai, susiduriančiai su vaiko negalia, sveikatos, raidos, elgesio ir emocijų iššūkiais

Seminarą pravedė lektorė Aušra Stančikienė, supažindinusi neįgalius vaikus auginančius tėvus ir ugdymo, gydymo bei socialinių paslaugų specialistus su tėvystės modeliais – kaip išgyvenimo strategijomis. Daug dėmesio skirta Lietuvos ir užsienio šalių kompleksinės pagalbos sistemų palyginimui bei vizijoms aptarti. Tėvai ir specialistai dalinosi asmeninėmis patirtimis, nurodydami iškylančius sunkumus, esmines spragas, išsakydami lūkesčius.

Lektorė akcentavo holistinio požiūrio į šeimą, sveikatos problemą turinčius asmenis (ypač vaikus) aktualumą, savo pasakojimu apie asmeninius išgyvenimus skatino susirinkusius tėvus, auginančius negalią turinčius vaikus, prisiminti pirmuosius savo pojūčius ir emocijas, sužinojus, jog jų vaikutis kitoks.

Buvo atliekamos praktinės užduotys: sudaromas pagalbos šeimai, auginančiai kitokį vaiką, planas. Demonstruota jautri videomedžiaga.

Kovo 28 d. 17.30 val.

kviečiame į globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savipagalbos grupės susitikimą tema

„Vaiko pageidaujamo elgesio skatinimo būdai“.

Informacija tel.: 8 659 83969, 8 655 15504, 8 687 38942, 8 620 62638

Susitikimas vyks Veisiejų g. 17, Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre

Kvalifikacijos kėlimas: mes stengiamės Jums padėti

Nemokama, anoniminė emocinė parama visą parą

Pagalbos moterims linija 8 800 66366

Kovo 14 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojai dalyvavo mokymuose „Atsakas į smurtą artimoje aplinkoje: specialistų, dirbančių su vaikais, vaidmuo“.

Mokymų metu buvo pristatyta smurto artimoje aplinkoje statistika Lietuvoje, kuri akivaizdžiai liudija, jog smurtauja daugiausiai vyrai (90 proc.), o smurto aukomis tampa moterys (80 proc.). Mokymų dalyviams buvo pristatytas smurtautojo portretas, tiksliau – vienas bendras bruožas. Ir tai yra smurtautojo požiūris bei nuostatos moters atžvilgiu: moteris – žemesnė būtybė, vyro tarnaitė, negalinti turėti asmeninių požiūrio, poreikių ir interesų, neverta, kad su ja skaitytųsi ir jos paisytų.

Labai aktuali buvo informaciją apie sisteminį smurtą artimoje aplinkoje, kaip specialistai gali padėti moterims (motinoms) atpažinti ir suvokti, jog prieš jas yra sistemingai smurtaujama. Nes dažniausiai moterys– aukos smurtą suvokia tik kaip mėlynes ar lūžusius kaulus. O iki to – ilgi kentėjimo metai patiriant bet neįvardijant ir neturint daiktinių įrodymų žeminimo, izoliacijos, bauginimų, grasinimų kaltinimų emocinio ir psichologinio gniuždymo, ekonominės prievartos. Juk visi šie smurtautojo elgesio ir santykių formavimo modeliai – jau yra smurtas.

Svarbiausia žinutė:

Nelaukti, kol prasidės fizinis ar seksualinis smurtas, o stengtis ieškoti pagalbos kuo anksčiau.

Pagalbos moterims linija 8 800 66366

Kvalifikacijos kėlimas

Savižudybių prevencijos mokymai

Vasario 28 d. ir kovo 7 d. Socialinių paslaugų darbuotojai dalyvavo savižudybių prevencijos mokymuose, organizuotuose Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos biuro.

Mokymų metu susipažinome su savižudybių statistika, faktais ir mitais apie savižudybes, savižudybės procesą. Išmokome atpažinti rizikos ženklus, ir įvertinti riziką, įgijome žinių ir gebėjimų, kaip reaguoti ir padėti asmenims, galvojantiems, mėginantiems nusižudyti. Taip pat, – kaip padėti žmonėms, kurių artimieji yra nusižudę. Mokymuose buvo pristatytas Kupiškio rajono savivaldybės Savižudybių prevencijos ir intervencijos pagalbos tinklo veikimo algoritmas bei veikimo principai.

Aktuali informacija

Startuoja projektas

,,Alkoholio vartojimo prevencija ir gydymo paslaugų prieinamumas“

Projektas skirtas nesaikingai vartojantiems alkoholį arba priklausantiems nuo jo asmenims, jų šeimų nariams ir kitoms gyventojų grupėms, kurioms yra tikslingos priklausomybės ligų gydymo ir prevencinės priemonės (vyresniems kaip 18 m. amžiaus). Projektas finansuojamas Druskininkų savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo fondo lėšomis, projektą įgyvendina Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras.

Informacija teikiama: tel. (8 313) 41 246, 8 659 18079, el. paštas spcleipalingis@gmail.com

Globos centro skelbimas

Vasario 28 d. 17.30 val.

kviečiame į globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savipagalbos grupės susitikimą.

Informacija tel.: 8 659 83969, 8 655 15504, 8 687 38942, 8 620 62638

Susitikimas vyks Veisiejų g. 17, Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre

Atidarymas

Sausio 21 d. vyko iškilmingas naujųjų Druskininkų VDUC patalpų atidarymas

Druskininkų savivaldybės rūpesčiu M. K. Čiurlionio g. 80 įrengtos naujos Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centro patalpos.  Tai vieta, kur rinksis mažieji mūsų bendruomenės nariai. Čia sudarytos puikios sąlygos praleisti laiką po pamokų: pailsėti, paruošti namų darbus, užsiimti kūrybinėmis veiklomis, žaisti, bendrauti, draugauti.

Dėkojame savivaldybės vadovams už gražias ir patogias laisvalaikio erdves, o vaikams linkime smagiai ir turiningai praleisti čia laiką, ir kad kiekviena diena būtų kupina džiugių atradimų.

Globos centro informacija