MŪSŲ TIKSLAS

MŪSŲ TIKSLAS

Teikti socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime Plačiau »

MŪSŲ UŽDAVINIAI

MŪSŲ UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti Plačiau »

MES SIEKIAME

MES SIEKIAME

Organizuoti ir teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti ar atgauti fizines funkcijas. Plačiau »

 

Skelbiama atranka

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras, Druskininkų savivaldybės biudžetinė įstaiga, Veisiejų g. 17, LT-66245 Druskininkai, kodas 152160651, priims į kolektyvą psichologą ir skelbia atranką psichologo pareigybei užimti.

Darbo pobūdis: teikti psichologinę pagalbą senyvo amžiaus asmenims, neįgaliesiems, socialinės rizikos šeimoms ir jų vaikams, motyvuoti keisti gyvenimo būdą, gydytis nuo priklausomybių. Psichologinė pagalba teikiama Centre ir paslaugų gavėjų namuose.

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
3. Išsilavinimą (Psichologijos bakalauro ir magistro (ar juos atitinkančio) kvalifikacinio laipsnio) patvirtinančio dokumento kopiją;
4. Gyvenimo aprašymą;
5. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų, savo privalumų, pasiekimų sąrašą, nurodydamas dalykines savybes.

Dokumentai priimami:

Pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 iki 17.00 val.
Penktadieniais – nuo 8.00 iki 15.00 val.
Dokumentai pateikiami Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro direktorei Astai Aleksienei (II aukštas,1 kab.) arba elektroniniu paštu infosocpaslaugos@gmail.com.

Dėl išsamesnės informacijos galite kreiptis tel. (8 313) 58 072.
Pretendentai, atitinkantys konkurso atrankos reikalavimus, bus informuojami ir kviečiami pokalbiui asmeniškai.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pilietinė iniciatyva „Aš už Lietuvą“

Piknikas visoms kartoms

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras jau antrus metus dalyvauja pilietinėje iniciatyvoje „Aš už Lietuvą“, ir džiugu, kad Centro vykdomos akcijos visada būna originalios ir labai nuoširdžios (Gal prisimenate pernykščius „Sveikatos linkėjimus iš pienių pievos“?). Šiemet buvo organizuotas piknikas „Visoms kartoms“, kurio metu bendraudami, vaišindamiesi ir pramogaudami, susirinkę bendruomenės nariai puikiai praleido laiką.

Minėdami Tarptautinę vaikų gynimo dieną pikniko dalyviai prisijungė prie akcijos „Taikos glėbys“. Šios akcijos organizatoriai skatina sukurti naują šventės tradiciją, parodančią, kad vieningi ir draugiški žmonės kuria šviesią, taikią ir laimingą aplinką ateities kartoms.

Permainingas oras suvarė pikniko dalyvius į sporto salę, tačiau ir uždaroje erdvėje puikiai pavyko sukurti linksmą, betarpišką ir draugišką atmosferą. Suaugusieji su vaikais, sveikieji ir neįgalūs – visi dalyvavo sportinėje estafetėje, spėliojo po kieno delnu paslėptas žiedas, mėgino pasakyti (tiksliau – parodyti) savo vardą gestų kalba. Druskininkų vaikų dienos užimtumo centro vaikai parengė šokį su gesto kalbos elementais pagal dainą „Reikia draugą turėti“.

Kad bendras stalas būtų sotesnis ir susitikimas įspūdingesnis, pikniką parėmė: UAB „Minolga“, draudimo ir pensijų bendrovė „Aviva Lietuva“, Druskininkų kredito unija, Snow Arena, R. Pankevičienės konditerijos cechas, Druskininkų visuomenės sveikatos biuras.

img_8041-2 img_8033-2 img_8036 img_8037-2

 

img_8029

Mokymai

Mokymai

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojams gegužės 31 d. Druskininkų visuomenės sveikatos biuro specialistai pravedė mokymus. Buvo suteikta žinių ir praktinių įgūdžių apie pagalbą užspringimo atveju, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Alytaus departamento Druskininkų skyriaus vyriausioji specialistė Zita Gaidytė skaitė paskaitą apie tuberkuliozę, šios ligos prevencines priemones, apsisaugojimo galimybes bei reikalavimus sergančiųjų aplinkos dezinfekavimui ir ligonių po gydymo kurso priežiūrą.

Centro darbuotojai taip pat galėjo išsitirti cukraus bei cholesterolio kiekį kraujyje, nusistatyti biologinį amžių, užsidėję specialius eksperimentinius akinius, iškreipiančius tikrovės vaizdą, išbandyti pojūčius, kuriuos jaučia apsvaigę nuo alkoholio žmonės.

Tiek praktiniai užsiėmimai, tiek teorinė mokymų dalis suteikė svarbių žinių bei įgūdžių kiekvieno dirbančiojo socialinį darbą kasdienybei.

img_8012-2 img_8013-2 img_8018-2 img_8021-3 img_8023-2

Integrali pagalba namuose – naujovė,

kuria nuo šių metų pradžios gali naudotis

Druskininkų savivaldybės gyventojai

europrojektaslogo

Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras nuo šių metų pradžios vykdo projektą „Integralios pagalbos teikimas Druskininkų savivaldybėje“. Projektas finansuojamas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr. 08.4.1-ESFA-V-418 „Integrali pagalba į namus“.

Projekto tikslas – suteikti socialinę globą ir slaugą namuose neįgaliems darbingo amžiaus ir senyvo amžiaus asmenims bei konsultacinę pagalbą jų šeimų nariams.

Integrali pagalba namuose – tai slaugos ir socialinių paslaugų kompleksas, teikiamas komandos: socialinis darbuotojas, lankomosios priežiūros darbuotojai, slaugytojas ir jo padėjėjai.

Šiuo metu pagalba teikiama 17 savivaldybės gyventojų, kurių vyriausiam 93, jauniausiam – 36 metai. Kad integralios pagalbos komanda suteiktų paslaugas kuo kokybiškiau, yra įsigyti du lengvieji automobiliai, čiužinys-vonia, keltuvai į vonią, porolono čiužiniai pragulų profilaktikai ir gydymui, vartymo ir perkėlimo paklodės, universalūs neįgaliųjų vežimėliai, bei kita slaugos įranga, palengvinanti darbą su neįgaliais asmenimis.

Visapusiška pagalba namuose

Integralios pagalbos paslauga klientai ir jų artimieji labai patenkinti, komandos darbuotojai jų namuose yra ypač laukiami. Juk be gyvybiškai svarbių fizinių poreikių, žmonėms reikalingas bendravimas, nes dažną jų slegia vienatvė tarp savo namų sienų.

Ligoniams teikiama visokeriopa pagalba – rūpinamasi maitinimu, asmens higiena, buitimi, atliekama pragulų priežiūra ir profilaktika, injekcijos, stebima bendra sveikatos būklė.

Asmenims, prižiūrintiems artimuosius namuose, slaugytoja teikia individualias konsultacijas įvairiais klausimais. Tačiau neilga patirtis rodo, jog aktualiausia artimiesiems pragulų profilaktika, mitybos klausimai, kaip paskatinti ligonį pajudėti.

Socialinių ir slaugos darbuotojų bendras teikiamos paslaugos paketas palengvina asmenų su negalia ir jų artimųjų kasdienybę, pagerina gyvenimo kokybę bei suteikia šeimos nariams galimybę tinkamai pasirūpinti slaugomais asmenimis. Integralios pagalbos dėka šeimos nariams suteikiama galimybė neprarasti ir neatsisakyti visuomeninio gyvenimo, darbo, suderinti šeimos ir darbo įsipareigojimus. Projektas prisideda prie socialinių problemų sprendimo, mūsų bendruomenės narių gyvenimo kokybės užtikrinimo.

Mokėjimas už paslaugas

Klientas gaudamas integralią pagalbą (dienos socialinės globos ir slaugos asmens namuose), moka tik už globos paslaugas. Mokėjimo už dienos socialinę globą dydis nustatomas atsižvelgiant į asmens (šeimos) pajamas. Slaugos paslaugos 100 procentų finansuojamos iš ES struktūrinių fondų lėšų. Slaugos paslaugos, artimųjų konsultavimas teikiamas nemokamai.

Kur kreiptis dėl integralios pagalbos namuose?

Asmuo – vienas iš suaugusių šeimos narių (globėjas, rūpintojas) dėl integralios pagalbos gavimo turi kreiptis į Druskininkų savivaldybės socialinės paramos skyrių, Vasario 16-osios g. 7. Su savimi turėti asmens, kuriam reikalinga pagalba dokumentus, nustatytų specialiųjų poreikių pažymą, šeimos gydytojo medicininių dokumentų išrašą, kuriame būtų nurodyta, jog reikalingos integralios pagalbos paslaugos.

Dėl informacijos taip pat galima kreiptis į Socialinių paslaugų centrą, Veisiejų g. 17, Druskininkai. Telefonas (8 313) 58072, mobilusis telefonas – 8 687 35 908.

Susitikimas

SVEČIAVOSI KOLEGOS IŠ LAZDIJŲ

Gegužės 25 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre svečiavosi kolegos iš VšĮ Lazdijų socialinių paslaugų centro.  Socialinės darbuotojos teikiančios socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms susitikimo metu diskutavo apie darbo metodus bei taikomų pagalbos priemonių paveikumą, paslaugų įvairovę ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą. Ypatingo dėmesio sulaukė temos, susijusios su socialinio darbo organizavimo bei finansavimo skirtumais tarp viešosios ir biudžetinės įstaigų. Buvo pasidalinta dalyvavimo projektuose patirtimi, aptartos kitos socialinio darbo bei situacijų skirtingose savivaldybėse aktualijos. Su kolegomis dalintasi patirtimi apie Institucinės globos pertvarkos eigą mūsų savivaldybėse, su kokiomis pagrindinėmis problemomis susiduria socialiniai darbuotojai, šeimos ir asmenys.

 

img_8006 img_8005

Kviečiame į PIKNIKĄ, Veisiejų g. 17

piknikas

ŠEIMOS DIENA VIEČIŪNŲ SKYRIUJE

ŠEIMOS DIENA VIEČIŪNŲ SKYRIUJEdscf2778-collage

Gegužės 17 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro Viečiūnų skyriaus gyventojai kartu su Vaikų ir paauglių dienos užimtumo centro vaikučiais paminėjo Šeimos dieną.

Šventė vyko Viečiūnų skyriaus kiemelyje. Savarankiško gyvenimo namų gyventojai ir darbuotojos – tai tarsi darni, draugiška ir didelė šeima. Visi kartu kepėme ant laužo dešreles, pasigaminome užkandžių. Ši šventė subūrė net ir tuos, kurie vengia viešumos, yra uždaro būdo. Po sočių pietų nusprendėme, kad norime iškylauti ir pramogauti kartu kuo dažniau, nes tokie susitikimai dar labiau visus suartina ir sujungia.

Šeimos šventė Viečiūnuose

Šeimos šventė Viečiūnuose 20170514_131540

Gegužės antrąjį sekmadienį Viečiūnų bendruomenė spalvingai, triukšmingai ir linksmai šventė Šeimos dieną. Netrūko pramogų mažiems ir dideliems, bendrų veiklų ir puikaus oro lydimos smagios nuotaikos.

Besismaginančių viečiūniškių ir šventės svečių dėmesį traukė ryškiai geltoni GIMK balionai „Globa – dovana“. Perskaitę ant mažylių balionų užrašą tėveliai teiravosi apie dažnam dar negirdėtą naują paslaugą, uždavinėjo praktinius klausimus apie globą, galimybę tapti globėjais ar įtėviais.

Šventės įkarštyje renginio vedantieji trumpai pristatė, kad Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centras prisideda įgyvendinant institucinės globos pertvarką. Atestuoti socialiniai darbuotojai rengia įtėvius ir globėjus pagal GIMK programą, juos konsultuoja, padeda spręsti iškilusias problemas. Buvo paminėta, kad institucinės globos pertvarka siekiama, jog kuo mažiau vaikų liktų globos namuose, ir kaip sunku pasiekti rezultatų, jei kiekvienas galvosime, kad tai ne mano reikalas, svetimi vaikai manęs neliečia… Nuskambėjo toli gražu ne retorinis kvietimas pradėti kiekvienam nuo savęs. Pagalvoti, galbūt MŪSŲ šeimos šiluma sušildytų dar vieno vaiko širdelę?..

Visus, neabejingus Lietuvos vaikų troškimui turėti šeimą, kvietėme prieiti prie Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centro darbuotojų, kur buvo teikiama smulkesnė informacija šventės dalyvius dominančiais vaiko globos, įvaikinimo klausimais.

Druskininkuose įrengtos supynės neįgaliesiems

Supynių neįgaliesiems atidarymo šventė

Gegužės 9 dieną Karolio Dineikos sveikatingumo parke vyko neeilinis susibūrimas. Druskininkų bendruomenei buvo pristatytas labai paprastas ir kartu ypatingas dalykas – įrenginys, pramoga? Kaip dar galima būtų pavadinti supynes?..

Plečiant kurorto paslaugų ir pramogų spektrą, įdiegiant vis daugiau naujovių, gerinant infrastruktūrą bei rūpinantis kad kuo daugiau kurortinių pramogų bei paslaugų taptų prieinamos neįgaliems asmenims, Druskininkų savivaldybė skyrė pinigų įsigyti neįgaliųjų supynėms. Jos buvo gaminamos Prancūzijoje. Į Druskininkus supynės atkeliavo balandžio 25 d. Tiekėjas „Patikimas turas“ supynes sumontavo Druskininkų savivaldybės paslaugų ūkio įrengtoje aikštelėje K. Dineikos sveikatingumo parke.

Saulėtą gegužės 9-ąją į supynių atidarymo renginį susirinko Vilties, kitų neįgaliųjų organizacijų nariai, Vaikų dienos užimtumo centro vaikai. Susirinkusius pasveikino Druskininkų savivaldybės meras Ričardas Malinauskas bei Socialinių paslaugų centro direktorė Asta Aleksienė.

Po džiugių kalbų ir simbolinių saldžių vaišių prasidėjo pati linksmiausia šventės dalis. Supynių išmėginimas!

Juk dažnas prisimenam kaip vaikystėje supomės, skriejom, šovėm į dangų?.. Prisimenat? Kaip švilpiantis pro ausis vėjas nunešdavo visus nesusipratimus ir nuoskaudas toli toli… kaip oro gūsis užimdavo krūtinę, jog rodės, sparnai už nugaros skleidžiasi ir mes tampame tokie lengvi, laisvi – kaip oras, kaip vėjas, kaip dangus.

Nuo šiol pajusti supimosi laisvės, polėkio jausmą galės ir Druskininkuose gyvenantys bei atvykę neįgalieji. Ir tąkart per šventę jie suposi. Laisvi, patenkinti, laimingi…

Laiškas

emblema (2)

Labas…

Mano vardas, tikriausiai, nesvarbus.

Man devyni metai, ir daugiau kaip pusę iš jų aš gyvenu vienas. Čia, kur aš gyvenu, yra daug vaikų, bet aš vis tiek esu vienas. Čia yra geros auklėtojos, mokykloje – puikūs mokytojai, valgykloje – virėjos, kurios dažnai mums duoda papildomą porciją. Aš ir kiti vaikai turime daug žaislų ir knygų, mums užtenka drabužių ir viso kito.

Bet aš esu vienas. Žinau, kad ir kiti vaikai yra vieni. Kai kurie turi broliukų ar sesučių, mes kartu žaidžiame ir išdykaujam, bet mes – vieni.

Taip yra dėl to, kad mes neturim mamos, tėčio, namų. Visi sako, kad čia, kur mes gyvenam – ir yra mūsų namai. Bet aš labai noriu gyventi tokiuose namuose, kur yra mama ir tėtis. Gal dar šuniukas. Man nereikia netgi kompiuterio, bet labai noriu turėti namus.

Dažnai vakarais, kai visi nueina miegoti, aš dar ilgai svajoju apie savo namus. Įsivaizduoju, kad kartu su tėveliais valgome pietus, kuriuos pagamino mama. Gal mes su tėčiu pasivažinėtume dviračiais? Tiesa, aš dar nemoku, bet galėčiau išmokti. Galėtume eiti visi pasivaikščioti.

Aš turėjau namus, bet jau beveik neprisimenu jų. Man pasakė, kad mano mamytė negali manęs auginti, ji pati neturi namų. Man atrodo, kad prisimenu, kaip ji laisto gėles ir žiūri televizorių. Įdomu, ar ji pasikeitė? Aš tai užaugau.

Jeigu Tu gali būti mano mama, aš labai norėčiau gyventi kartu ir viską kartu daryti. Aš truputį išdykęs, bet gerai mokausi. Noriu išmokti tokių dalykų, kad užaugęs galėčiau būti tikras tėtis.

piesinys-2