MŪSŲ TIKSLAS

MŪSŲ TIKSLAS

Teikti socialines paslaugas asmeniui ir šeimai, kurie dėl neįgalumo, amžiaus, socialinių problemų negali savarankiškai pasirūpinti visaverčiu asmeniniu, šeimos gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime Plačiau »

MŪSŲ UŽDAVINIAI

MŪSŲ UŽDAVINIAI

Sudaryti sąlygas savarankiškai spręsti savo socialines problemas, palaikyti socialinius ryšius su visuomene, taip pat padėti įveikti socialinę atskirtį, kai asmuo dėl amžiaus, negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgia to padaryti Plačiau »

MES SIEKIAME

MES SIEKIAME

Organizuoti ir teikti kokybiškas paslaugas, skatinti paslaugų gavėjų aktyvumą, kad jie patys galėtų pasirūpinti savimi, padėti išsaugoti ar atgauti fizines funkcijas. Plačiau »

 

Šeimos šventėms paminėti

Kviečiame

Renginiai

Motinos dienos minėjimas

Gegužės 2 d.  Neįgaliųjų draugija pakvietė savo narius bei svečius paminėti Motinos dieną. Kamerinio jaukaus ir nuotaikingo renginio metu koncertavo ansamblis „Rasa“, skambėjo nuoširdūs ir jautrūs žodžiai mamoms, joms buvo skirtos ir gėlės…

Vėliau susirinkusieji bendravo prie vaišių stalo.

Kvalifikacijos tobulinimas

Seminaras „Darbas komandoje“

Balandžio 24 d. Socialinių paslaugų darbo su šeimomis darbuotojos turėjo ne tik informatyvų bei naudingą, bet ir labai nuotaikingą seminarą, kurį pravedė dėstytoja Kristina Pileckienė.

Užsiėmimų metu netrūko savistabos, komplimentų bei bendradarbiavimo modelių užduočių, azarto ir susikaupimo, humoro ir refleksijos. Dalyvės ir dėstytoja liko patenkintos betarpiška atmosfera ir labai naudingomis žiniomis bei praktiniais darbais.

Guboja dovanoja parodą

Kūrybinės metamorfozės 2019

Balandžio 24 d. 14 val.  Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro galerijoje įvyko Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Druskininkų skyriaus ugdytinių parodos „Kūrybinės metamorfozės 2019“ atidarymas. Parodos iniciatorės ir rengėjos – mūsų gubojiečių mokytojos – menininkė bei galeristė Jūratė Kazakevičiūtė ir dailės mokytoja Aurelija Vilūnienė.

Ypatingą parodos atidarymo nuotaiką kūrė „Spalvų muzikos“ orkestras, vadovaujamas Romualdo Brūzgos. Koncerto metu visi apsilankiusieji tapo muzikantais…

Parodos organizatorių ir kūrėjų atvyko pasveikinti Druskininkų savivaldybės atstovai, bičiuliai iš LSIŽGB Druskininkų „Viltis“ bei kitų nevyriausybinių organizacijų, autorių tėveliai ir draugai.

Mokytojos apgailestauja, kad visiems jų ugdytinių kūriniams parodyti galerijoje neužtenka erdvės: kiekvienas kūrinys – atskiras pasaulis, skirtingi išgyvenimai, nepakartojamos emocijos ir vaizdiniai. Nesvarbu, kad skirtingi autoriai naudoja tas pačias technikas (o jų gausa parodos ekspozicijoje pribloškianti: koliažas, grafika, piešinys, tapyba ant stiklo, keramika ir papjemaršė su dekupažo dekoru ar tekstilės elementais…) – kiekvienas autorius sukuria kažką savito ir labai individualaus. Tai, kad pateikiama tokia gausybė technikų, parodos organizatorėms savotiškai palengvino darbų sugrupavimą ir sutalpinimą ribotoje erdvėje.

Taigi, nuo šiandien Socialinių paslaugų centro šviesi galerijos erdvė bus užpildyta kruopštaus ir spalvingo, mąslaus ir žaismingo, santūraus ir provokuojančio meno kūriniais, kuriais kviečiame visus pasigrožėti Veisiejų g. 17, Druskininkuose.

Globos centro informacija

KVIETIMAS

Maloniai kviečiame į LSKD “Guboja” Druskininkų sk. narių kūrybinių dabų parodą
„Kūrybinės metamorfozės 2019“

Parodos atidarymas įvyks 2019 balandžio 24 d. 14 val. Druskininkų socialinio paslaugų centro galerijoje (Veisiejų g.17)

Dalyvauja: LSKD “Guboja” SPALVŲ ORKESTRAS (vad. V.R. Brūzgai)

Siekiame kokybės

Išorinis auditas

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras 2017 m. rugpjūčio 4 d. VšĮ Valakupių reabilitacijos centrui pateikė paraišką dalyvauti projekte ,,Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS (European Quality in Social Services – Europos socialinių paslaugų kokybės standartas) kokybės sistemą“. Iš 35 pateiktų paraiškų iš visos Lietuvos atrinkta 20 socialinių paslaugų įstaigų, finansuojamų projekto lėšomis. Projekto tikslas – Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos įdiegimas įstaigoje, siekiant gauti EQUASS užtikrinimo sertifikatą socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugoms. EQUASS sertifikavimo sistema skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje.

Balandžio 15-16 d. Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras sulaukė išorinio audito, po kurio paaiškės, ar Centras atitinka europinius standartus ir ar mums bus suteiktas Equass kokybės sertifikatas.

Pakeisti teksto dydį