VEIKLOS SRITYS

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro veiklos sritys:

 • Informuoja ir konsultuoja savivaldybės gyventojus socialinių paslaugų teikimo klausimais;
 • organizuoja ir teikia kitas bendrąsias socialines paslaugas;
 • organizuoja ir teikia pagalbos į namus paslaugas;
 • organizuoja ir teikia apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas;
 • organizuoja ir teikia laikino apnakvindinimo paslaugas;
 • organizuoja ir teikia trumpalaikės socialinės globos paslaugas;
 • aprūpina techninės pagalbos priemonėmis;
 • organizuoja ir teikia transporto paslaugas;
 • organizuoja maitinimo paslaugas;
 • organizuoja sociokultūrines paslaugas;
 • organizuoja ir teikia asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas;
 • organizuoja ir teikia dienos socialinės globos asmens namuose paslaugas;
 • organizuoja ir teikia integralią pagalbą (socialinę globą ir slaugą) namuose;
 • organizuoja ir koordinuoja kompleksiškai teikiamas paslaugas šeimai bei teikia vaikų priežiūros paslaugas;
 • organizuoja ir teikia visokeriopą pagalbą našlaičiams, šeimoms, pagyvenusiems miesto gyventojams;
 • organizuoja ir teikia socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugas;
 • organizuoja ir teikia pagalbą globėjams (rūpintojams) ir įvaikintojams;
 • vykdo dienos užimtumo centrų veiklą;
 • aprūpina būtiniausiais drabužiais ir avalyne;
 • moka pagalbos pinigus.