VEIKLOS SRITYS

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centras veiklą vykdo vadovaudamasis Vidaus kontrolės politika.

Vidaus kontrolės politika – įstaigos veiklos sričių vidaus kontrolės tvarkos aprašų, taisyklių ir kitų dokumentų, skirtų vidaus kontrolei įstaigoje sukurti  ir įgyvendinti, visuma.

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA (Plačiau).

VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS 2 PRIEDO PAKEITIMAS (Plačiau)

 1. TEIKIA IR ORGANIZUOJA BENDRĄSIAS SOCIALINES PASLAUGAS (plačiau)
 2. TEIKIA IR ORGANIZUOJA AKREDITUOTAS SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS (plačiau)
 3. TEIKIA SOCIALINĖS GLOBOS IR INTEGRALIOS PAGALBOS PASLAUGAS (plačiau)
 4. MOKA PAGALBOS PINIGUS
 5. APRŪPINA TECHNINĖS PAGALBOS PRIEMONĖMIS
 6. ORGANIZUOJA IR KOORDINUOJA KOMPLEKSIŠKAI TEIKIAMAS PASLAUGAS ŠEIMAI
 7. LANKOSI ASMENS (ŠEIMOS) NAMUOSE, NUSTATO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ POREIKĮ
 8. VERTINA ASMENS, SUKAKUSIO SENATVĖS PENSINĮ AMŽIŲ, SAVARANKIŠKUMO LYGĮ ASMENS SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ NUSTATYMO PROCESE
 9. RENGIA IR VYKDO SOCIALINES PROGRAMAS, PROJEKTUS BEI AKCIJA
 10. ORGANIZUOJA IR TEIKIA PAGALBĄ SMURTO AUKOMS IR SMURTAUTOJAMS, VYKDO PREVENCIJĄ
 11. ORGANIZUOJA IR TEIKIA PAGALBĄ PRIKLAUSOMYBIŲ TIRIONTIEMS ASMENIMS, VYKDO PREVENCIJĄ
 12. TVARKO GAUTOS PARAMOS APSKAITĄ, SKIRSTO PARAMĄ
 13. KOORDINUOJA IR ORGANIZUOJA SAVANORŠKĄ VEIKLĄ
 14. PAGAL SAVO KOMPETENCIJĄ BENDRADARBIAUJA SU DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJA, KITOMIS VALSTYBĖS AR SAVIVALDYBIŲ INSTITUCIJOMIS BEI ĮSTAIGOMIS, NEVYRIAUSYBINĖMIS ORGANIZACIJOMIS, BENDRUOMENĖMIS, ASMENS ŠEIMOS NARIAIS IR JŲ ARTIMAISIAIS
Pakeisti teksto dydį