KORUPCIJOS PREVENCIJA

Pranešimai apie korupciją
Kviečiame Savivaldybės administracijos, savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuotojus informuoti Druskininkų savivaldybės administraciją apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veiklas, su kuriomis Jums galimai teko susidurti Druskininkų savivaldybės administracijoje, savivaldybės įstaigose ir įmonėse (pvz., kyšininkavimas, piktnaudžiavimas tarnybine padėtimi, dokumentų suklastojimas, sukčiavimas ir pan.). Informacija priimama valstybine (lietuvių) kalba, tvarkinga ir įskaitoma, pasirašyta jį rašiusio asmens (pageidautina). Turėtų būti trumpai ir aiškiai išdėstytos įvykio aplinkybės, laikas, vieta, nurodyti žinomi su aprašoma situacija susiję asmenys, jų pareigos, darbo vieta ar kiti duomenys. Gali būti nurodomi žinomi liudytojai, įrodymai, išdėstoma nuomonė. Pageidautina, kad būtų nurodyti telefonų numeriai, kuriais galima susisiekti su informaciją teikiančiu asmeniu. Jei kreiptasi raštu, apie nagrinėjimo rezultatus asmeniui atsakoma raštu.

Informuoti galima:

• raštu, paliekant pranešimą Savivaldybės administracijos fojė (Vilniaus al. 18) esančioje dėžutėje „Pageidavimai ir pasiūlymai administravimo ir korupcijos prevencijos klausimais“;
• telefonu (8~313) 538-37;
• elektroniniu paštu: auditas@druskininkai.lt;
• užpildant anoniminio pranešimo formą.

PRIMENAME, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį. Už tokius veiksmus teisės aktais numatyta atsakomybė.

Atmintinė

Apie galimus korupcijos atvejus galima pranešti ir Specialiųjų tyrimų tarnybai:
*  raštu, adresu: A. Jakšto g. 6, LT-01105 Vilnius;
*  visą parą veikiančiu „karštosios linijos“ telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (ir poilsio dienomis);
*  elektroniniu paštu pranesk@stt.lt, faksu (8 5) 266 33 07 arba svetainėje www.stt.lt.

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas

Antikorupcinio elgesio kodeksas ir pavyzdinių galimos korupcinio pobūdžio rizikos atvejų ir darbuotojų veiksmų su jais susidūrus

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro dovanų, gautų pagal tarptautinį protokolą ar tradicijas, taip pat reprezentacijai skirtų dovanų perdavimo, vertinimo, registravimo, saugojimo ir eksponavimo tvarkos aprašas

Dėl veiksmų Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centre gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas 

Korupcijos prevencijos tvarkos aprašas

2016-2018 korupcijos prevencijos priemonių planas

Išvada apie korupcijos pasireiškimo tikimybę 2016-2017 m.

Korupcijos prevencijos 2019-2020 m. programa

Korupcijos prevencijos 2019-2020 m.programos įgyvendinimo planas

Korupcijos prevencijos programa ir programos priemonių įgyvendinimo planas 2021-2022 m.

 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis, pretenduojant į direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo pareigybes, bus surinkta informacija apie asmenį.

Pakeisti teksto dydį