KOMISIJOS, DARBO GRUPĖS

 

Darbo tarybos rinkimų komisija

2017-12-04

Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. gruodžio 4 d. įsakymu Nr. D-399 sudaryta tokios sudėties komisija dėl darbo tarybos rinkimų: komisijos pirmininkas – socialinė darbuotoja, teikianti socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms, Kristina Kašinskienė, nariai: direktoriaus pavaduotoja Žaneta Liutikienė, specialistė Alma Vienažindienė.

Darbo taryba

2018-01-15

Išrinkta Druskininkų savivaldybės Socialinių paslaugų centro darbo taryba.

Pirmininkė – Vaida Mikelionienė, nariai Jurgita Šimoniūtienė, Ramunė Petrauskienė.