Globėjų susitikimas

Globėjų susitikimas

Rugsėjo 28 d. Druskininkų savivaldybės socialinių paslaugų centre susirinko būrelis žmonių, kurie tvirtai apsisprendė prisidėti prie institucinės globos pertvarkos iniciatyvos. Tai mūsų bendruomenės nariai, baigę GIMK įvadinius mokymus, pasiryžę atverti savo namų duris ir širdis vaikams, šiuo metu augantiems globos namuose.
Dalyvavo dvejų mokymų grupių nariai, kiekvienas turintis asmeninę patirtį globoje, bendradarbiaujant su skirtingomis instancijomis. Esami ir dar tik būsimi globėjai išsakė savo mintis, pasidalino džiaugsmais ir
nuogąstavimais, džiaugėsi galimybe pabūti kartu.
Susitikimo nuotaiką pakylėjo ir tai, kad buvo nuspręsta ateityje tokius susitikimus organizuoti kartą per mėnesį. Be to, visi globėjai sutarė, jog bus malonu susitikti ir tęstiniuose mokymuose.
Nors susitikimo pradžioje daugelis sakėsi skubą ir turį namuose daug reikalų, tačiau betarpiška ir maloni
atmosfera leido užsimiršti ir pabendrauti iki vėlyvo vakaro.